577160d9-3408-4be2-947b-58f40a0a0a80-vijece-evrope-700x402

Vijeće Evrope poziva BiH da poboljša zaštitu djece-žrtava trgovine ljudima

Skupina stručnjaka Vijeća Evrope za mjere protiv trgovine ljudima (GRETA) u svom izvještaju objavljenom u ponedjeljak pozdravila je pravne promjene uvedene nakon objave njihovog prvog izvještaja o BiH u maju 2013. godine, saopćeno je iz Vijeća Evrope.
Uvođenje krivičnog djela trgovine ljudima u krivični zakon Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko osigurava dosljednu kriminalizaciju trgovine ljudima u čitavoj zemlji, navodi se u saopćenju.
GRETA također pozdravlja uvođenje zakonskih odredbi u vezi s nekažnjavanjem žrtava trgovine ljudima za krivična djela koja su počinile kao posljedicu toga što su žrtve trgovine, kao i uspostavljanje prava žrtava na period oporavka i razmatranja u skladu s novim Zakonom o strancima.

Povećanje sastava četiri Regionalna posmatračka tima koja koordiniraju aktivnostima borbe protiv trgovine ljudima još je jedan pozitivan događaj koji su primijetili članovi GRETA-e, kao i usvajanje Državnog akcionog plana protiv trgovine ljudima za 2016-2019.

Međutim, unatoč postignutom napretku, određeni broj pitanja i dalje izaziva zabrinutost, smatraju članovi GRETA-e.

Većina identificiranih žrtava trgovine ljudima u BiH su djeca. GRETA poziva vlasti da osnaže napore kako bi spriječili trgovinu djecom, uključujući jačanje uloge i kapaciteta centara za pružanje socijalne pomoći kako bi oni imali proaktivnu ulogu u upozoravanju drugih relevantnih tijela na moguće slučajeve trgovine ljudima i eksploatacije.

Članovi GRETA-e su pozvali vlasti Bosne i Hercegovine da poboljšaju identifikaciju žrtava trgovine ljudima i pružanje adekvatne pomoći takvim osobama, bez obzira na sarađivanje ili nesarađivanje žrtava sa istražnim i pravosudnim tijelima.

Što se tiče djece-žrtava trgovine ljudima, u izvještaju se ističe potreba za osiguranjem dugotrajnog praćenja njihove reintegracije i adekvatne procjene rizika prije nego što se ta djeca vrate svojim roditeljima.

GRETA također od BiH vlasti traži da usvoje mjere kojima će omogućiti i garantirati žrtvama trgovine pristup kompenzaciji od počinitelja ili države.

Pored toga, u izvještaju se podvlači potreba za osnivanjem sveobuhvatnog statističkog sistema mjera zaštite i promoviranja prava žrtava trgovine ljudima.

Konvencija Vijeća Evrope o mjerama protiv trgovine ljudima je u BiH stupila na snagu u maju 2008. godine.

Ovaj izvještaj je druga po redu analiza implementacije Konvencije koju provodi BiH, navodi se u saopćenju.

(Vijesti.ba / FENA)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*