5a12ba3a-b66c-4a16-9e38-434b0a0a0a7e-vladafbih-2017-novembar-1-previewOrg

Tekući transferi kantonima, gradovima i općinama u FBiH 12.000.000 KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” i za finansijsku pomoći budžetima kantona odobrila 9.000.000 KM.
Od ukupnog iznosa, a na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava od 10.10.2017. godine, Bosansko-podrinjskom kantonu bit će raspoređeno 2.440.000 KM, Unsko-sanskom 1.440.000 KM, Tuzlanskom 740.000 KM, Zeničko-dobojskom 840.000 KM i Srednjobosanskom kantonu 540.000 KM. Po 1.000.000 KM bit će raspoređeno Kantonu 10, Posavskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Korisnici su zaduženi da sredstva troše u skladu s principima i načelima restriktivne budžetske politike koju provodi Vlada Federacije BiH, a koja se, između ostalog, odnosi na ograničenje rasta troškova plaća i naknada za zaposlene, te smanjenje ukupne javne potrošnje.

Federalna vlada donijela je, također, i Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera kojom je, na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva, utvrđena raspodjela sredstava za gradove i općine u iznosu od 2.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranja projekata od značaja za razvoj općina. Korisnike, kojima se sredstva dodjeljuju u svrhu sufinansiranja projekata od značaja za općinu, Vlada je zadužila da izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30.6.2018. godine.

Danas je donesena i Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transferi drugim nivoima vlasti, kojom je Općini Vareš dodijeljeno 1.000.000 KM kao finansijska pomoć. I ovaj korisnik je zadužen da sredstava troši u skladu s principima restriktivne budžetske politike.

Utvrđen Prijedlog nove odluke o rebalansu Proračuna FBiH za 2017. godinu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila novi Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2017. godinu po žurnoj proceduri, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Novopredloženi Rebalans, i na prihodovnoj i rashodovnoj strani, iznosi 2.697.426.725 KM, i uvećan je za 4,5 milijuna KM u odnosu na Prijedlog utvrđen na 126. sjednici od 3.11.2017. godine, koji će biti povučen iz parlamentarne procedure.

Riječ je o korekciji tehničke prirode nastaloj na osnovu dodatnih prihoda od GSM licence, a ova sredstva će biti raspodijeljena općinama prema utvrđenim kriterijima i na osnovu odluka Federalne vlade.

INFORMACIJA O FINANSIRANJU PROJEKTA IZGRADNJE BLOKA 7 – 450 MW TE TUZLA

Federalna vlada je prihvatila informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW Termoelektrane Tuzla.

Vlada smatra da Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine predstavlja dobru osnovu za vođenje pregovora i konačno usaglašavanje ovog sporazuma i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

Vlada FBiH podržava prijedlog mjera Federalnog ministarstva finansija za ublažavanje fiskalnih rizika povezanih sa izdavanjem garancije za ovaj kredit i daje saglasnost da oni budu ugrađeni u Nacrt ugovora o izdavanju garancije između Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a u mjeri u kojoj je to primjenjivo, i u Nacrt sporazuma o kreditnoj liniji i Nacrt garancije FBiH.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zadužena je da angažuje kvalifikovanog pravnog savjetnika za pružanje pravne pomoći timu za pregovore o ovom kreditu i pripremu drugih finansijskih dokumenata povezanih sa Sporazumom o kreditnoj liniji između ovog javnog poduzeća i Izvozno-uvozne banke Kine, kao i da joj dostavi poziv za pregovore i osigura tehničke uslove za održavanje pregovora u što kraćem roku.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da usaglašeni tekst Sporazuma o ovoj kreditnoj liniji, uz ostalu prateću dokumentaciju, dostavi Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH.

Elektroprivreda BiH je zadužena da angažuje kvalifikovanog konsultanta za ocjenu kritičnih varijabli Studije izvodivosti izgradnje Bloka 7 – 450 MW TE Tuzla i ocjenu uticaja rentabilnosti ovog projekta na kreditnu sposobnost javnog poduzeća prema projektnom zadatku prihvatljivom za Federalno ministarstvo finansija. Zadužena je i da nalaz konsultanta dostavi Federalnom ministarstvu finansija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Uredu premijera FBiH.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, nakon donošenja odluke Vijeća za državnu pomoć BiH o odobravanju državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH i dostave nalaza konsultanta, Vladi uputi informaciju o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla na konačno razmatranje.

Vlada FBiH danas je imenovala tim za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije BiH za finansiranje Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla, kojeg sačinjavaju Samir Bakić i Elmana Kolasović (Federalno ministarstavo finansija), Amina Pintul i Tarik Begić (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Senad Salkić, Muhamed Ražanica i Edib Bašić (Elektroprivreda BiH), te Gordan Čahtarević (Ured premijera FBiH).

Osnovni zadaci ovog tima su usaglašavanje Sporazuma o kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Izvozno-uvozne banke Kine i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

Tim je dužan Vladi Federacije BiH dostaviti izvještaj o pregovorima i konačan tekst usaglašenog Sporazuma o ovoj kreditnoj liniji i drugih finansijskih dokumenata koji iz njega proizilaze.

(Vijesti.ba)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*