termoelektrana

Tuzla je grad u kojem je najviše domaćinstava u BiH priključeno na daljinsko grijanje: Ugradnjom uređaja za odsumporavanje u Termoelektrani Tuzla aerozagađenje u Tuzli bilo bi umanjeno za 92 posto!

Građani Tuzle u toku zime trpe preveliko aerozagađenje. Ovaj problem se ne može riješiti bez pravilnog utvrđivanja odgovornih, glavnih uzroka zagađenja i načina za otklanjanje aerozagađenja. Odgovornost za aerozagađenje snosi onaj ko vrši štetnu emisiju. Odgovornost treba da utvrdi nadležna inspekcija za ekologiju i drugi nadležni organi Tuzlanskog kantona, te da pristupi setu mjera potrebnih za spriječavanje ove štetne pojave.

Osnovni uzroci aerozagađenja u Tuzli su jasni. U Tuzli se godišnje spali oko 3.250.000 tona uglja. Od toga Termoelektrana Tuzla spali oko 3 miliona tona uglja godišnje, dok individualni objekti spale oko 250.000 tona uglja godišnje.  Procjene govore da je Termoelektrna Tuzla odgovorna za 92 posto aerozagađenja prouzrokovanog paljenjem uglja, dok individualni objekti u Tuzli su odgovorni za svega za 8 posto aerozagađenja izazvanog paljenjem uglja. Ugradnjom uređaja za odsumporavanje u Termoelektranu Tuzla, aerozagađenje izazvano paljenjem uglja, bilo u Tuzli umanjeno za 92 posto.Treba znati da priključkom svih individualnih objekata na daljinsko grijanje u Tuzli, aerozagađenje izazvano paljenjem uglja, moglo bi se smanjiti maksimalno za 8 posto.

Otklanjanje osnovnih uzroka aerozagađenja:

Uređaji za odsumporavanje u Termolektrani Tuzla

Potrebno je insistirati da Elektroprivreda BiH, što prije pokrene proceduru nabavke i ugradnje uređaja za odsumporavanje u Termolektranu Tuzla, čime bi se aerozagađenje prouzrokovano paljenjem uglja smanjilo za 92 posto.

Toplifikacija individualnih objekata

Priključkom objekata na daljinsko grijanje moguće je riješiti maksimalno 8 posto ukupnog zagađenja prouzrokovanog spaljivanjem uglja. Do sada je Grad Tuzla uložio preko 35 miliona KM za priključke objekata na daljinsko grijanje. Dužina toplovodne mreže bila je 67, a sada je 170 kilometara, preko 50 pposto domaćinstava je na daljinskom grijanju, što je rekord u BiH. Tuzla je grad u kojem je najviše domaćinstava priključeno na daljinsko grijanje. Kako bi se ovaj postupak ubrzao, donesene su odluke po kojima će grad snositi trošak priključka, ne samo do primarnog voda, kao do sada, nego do zida objekta, što će trošak priključka na daljinsko grijanje svesti na trošak jednog kotla i peći na ugalj ili pelet. Izuzetak su tri mjesne zajednice na kojima se nalazi Termoelektrana i šljačišta, kojima je sve besplatno. Budžetima za 2017. i 2018. godinu predviđeno je da bude rekordna u dovršetku započetih i planiranju narednih projekata toplifikacije, što će bitno povećati broj korisnika daljinskog grijanja tj.smanjiti broj aerozagađivača u Tuzli.

Šta je još potrebno…

Sad je potrebno da Tuzlanski kanton donese prošle godine predloženi Zakon, kojim će natjerati firme koje zagrijavaju velike poslovne zgrade ugljem, naftom i sl., da se priključe na daljinsko grijanje. Time bi se bitno smanjio broj aerozagađivača u Tuzli. Ovo je potrebno zato što neki veliki objekti odbijaju da se priključe na grijanje, nego lože visokosumporne ugljeve, naftu i slično, te veoma zagađuju zrak.

Da Kanton, uz obezbijeđenje zakonskog osnova,te povećanje broja inspektora, pojača inspekcijski nadzor firmi i domaćinstava, koje svojim načinom zagrijavanja ugrožavaju zdravlje ljudi. I to bi bitno smanjilo broj zagađivača.

-Da se zabrani upotreba tačno određenih visokosumpornih ugljeva, nafte i sličnog, za zagrijavanje objekata, te sve prati inspekcijskim nadzorom i kaznama.

Da državnim, federalnim i kantonalnim zakonima budu privilegovane kupovine vozila na baterije, bio gas, pa i benzin, u odnosu na veoma štetni dizel.

Da svi nivoi vlasti daju poticaje za utopljavanje zgrada, jer se na taj način može smanjiti trošenje energije (loženje) za zagrijavanje, do 40 posto.

Kako potpuno i definitivno riješiti problem

Ovaj veoma veliki problem moguće je riješiti samo zajedničkim planom i realizacijom plana od strane države BiH, Federacije BiH, Kantona i Grada Tuzla. Do sada je, od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, najviše uradila lokalna vlast Tuzle. Lokalna vlast projekte (toplifikacija, energetska efikasnost, proširenje pješačke zone, zeleni val…)realizuje iz budžeta, kao i uz pomoć Elektroprivrede, međunarodnih organizacija (UNDP. USAID, strane vlade itd), a manjim dijelom i uz podršku Federacije i Kantona.Grad nastavlja pojačavati tempo svojih radova na umanjenju aerozagađenja.

Iz svega navedenog je vidljivo da bez poduzimanja naprijed opisanih aktivnosti iz nadležnosti Vlade Federacije BiH, odnosno Elektroprivrede (uređaj za odsumporavanje), Federacije i Kantona (zakoni i inspekcijski nadzor), kao i Grada (toplifikacija i druge mjere), ne mogu se postići naročiti rezultati.Za slučaj sinergije, rezultati mogu biti spektakularni.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*