grad tuzla zgrada ploča

UPUTSTVO O PROCEDURAMA PRIKLJUČENJA INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA I KOLEKTIVNIH STAMBENIH OBJEKATA IZGRAĐENIH PRIJE 2011. GODINE NA SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA GRADA TUZLA

U postupku priključenja izgrađenih objekata na sistem daljinskog grijanja (SDG), u skladu sa Odlukom o snabdijevanju grada toplotnom energijom (‘’Službeni glasnik Grada Tuzla’’, broj: 10/17 i 11/17) i Općim i Tehničkim uslovima za priključenje na SDG i isporuku toplinske energije, (januar 2010.), potrebno je od Centralno grijanje d.d. Tuzla ishodovati:

• načelnu saglasnost,
• saglasnost na projektnu dokumentaciju (koja se odnosi na instalacije grijanja),
• energetsku saglasnost.

Spajanje i priključenje objekata na SDG vršit će se za objekte za koje je pribavljena građevinska dozvola, ili ukoliko vlasnik objekta, u slučaju da ne posjeduje građevinsku dozvolu, podnese dokaz o podnošenju zahtjeva za legalizaciju i izjavu, sve u skladu sa odredbama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina (“Službene novine TK”, broj 3/06, 01/07, 05/08, 10/11 i 7/17).

1. DIJELOVI GRADA TUZLA U KOJEM JE SDG IZGRAĐEN PO KONCEPTU CENTRALNIH TOPLINSKIH PODSTANICA (CTP)
(NPR. NASELJE KULA I GRADSKA ULICA)

1.1. Načelna saglasnost

Zahtjev podnosi vlasnik objekta u Centralno grijanje d.d. Tuzla (u daljem tekstu Preduzeće), na adresi II Tuzlanske brigade br. 9 ili Krečanska br. 1, na obrascu koji je dostupan na www.grijanjetuzla.ba ili u prostorijama Preduzeća. U slučaju da postoje pretpostavke za priključenje predmetnog objekta na SDG u smislu izgrađenosti vrelovodne, odnosno toplovodne mreže, Preduzeće izdaje načelnu saglasnost kojom propisuje uslove priključenja i dokumentaciju koju vlasnik objekta treba dostaviti uz zahtjev za saglasnost na projektnu dokumentaciju.

1.2. Saglasnost na projektnu dokumentaciju

Zahtjev podnosi vlasnik objekta i u prilogu istog dostavlja dokumentaciju navedenu u načelnoj saglasnosti (izvedbeni projekat unutrašnjih instalacija grijanja, izvedbeni projekat priključenja (od gradske mreže SDG do mjerno-regulacione stanice (MRS) odnosno ‘’do zida objekta’’ i dr.), nakon čega Preduzeće vrši pregled i usaglašavanje dostavljene dokumentacije i na osnovu navedenog izdaje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u kojoj između ostalog utvrđuje potrebnu snagu (kW) MRS koju je vlasnik dužan nabaviti i angažovani kapacitet za predmetni objekat (kW), na osnovu kojeg se utvrđuje visina takse za angažovani kapacitet, koju je vlasnik dužan platiti Preduzeću.
Po dobijanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju, vlasnik objekta je dužan izvesti radove na unutrašnjoj instalaciji grijanja, nabaviti MRS i izvršiti uplatu takse za angažovani kapacitet, te o svemu obavijestiti Preduzeće putem pismenog zahtjeva za priključenje, uz dostavljanje izjave vlasnika, odnosno posjednika objekta i pripadajuće zemljišne parcele, ovjerene kod nadležnog organa, kojom se daje saglasnost na izvođenje radova na montaži i održavanju dijela vrelovodne, odnosno toplovodne mreže do objekta, koja prolazi kroz njegovu zemljišnu parcelu. Preduzeće će po dobijanju zahtjeva sa pomenutim dokazima od strane vlasnika objekta, izlaskom na teren utvrditi tehničku ispravnost izvedenih radova, te pristupiti radovima priključenja objekta, odnosno izvođenju radova na individualnom priključku, od priključnog mjesta (priključne komore) gradske mreže SDG do MRS odnosno ‘’do zida objekta’’, dinamikom koja neće ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom postojećih korisnika.

1.3. Energetska saglasnost
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću nakon završetka svih radova, pribavljanja potrebne atestne dokumentacije, potpisivanja ugovora sa Centralno grijanje d.d i izvršene tople probe kompletnog objekta.
Energetsku saglasnost izdaje Centralno grijanje d.d., ukoliko su radovi izvedeni u skladu sa saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

2. MJESNE ZAJEDNICE ŠIĆKI BROD, BUKINJE I HUSINO (U DIJELOVIMA U KOJIMA SU IZGRAĐENE CENTRALNE TOPLINSKE PODSTANICE , PRIKLJUČENJE NA TOPLOVODNU MREŽU 90/60°C)

2.1. Načelna saglasnost
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću na adresi II Tuzlanske brigade 9 ili Krečanska 1, na obrascu koji je dostupan na www.grijanjetuzla.ba ili u prostorijama Preduzeća. U slučaju da postoje pretpostavke za priključenje predmetnog objekta na SDG u smislu izgrađenosti vrelovodne, odnosno toplovodne mreže SDG, Preduzeće izdaje načelnu saglasnost kojom propisuje uslove priključenja i dokumentaciju koju vlasnik objekta treba dostaviti uz zahtjev za saglasnost na projektnu dokumentaciju. Po izdavanju načelne saglasnosti, Preduzeće pristupa izradi izvedbenog projekta priključenja (od gradske mreže SDG do MRS odnosno ‘’do zida objekta’’).

2.2. Saglasnost na projektnu dokumentaciju
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću, i u prilogu dostavlja dokumentaciju navedenu u načelnoj saglasnosti (izvedbeni projekat unutrašnjih instalacija grijanja). Preduzeće vrši pregled i usaglašavanje dostavljene projektno-tehničke dokumentacije i na osnovu navedenog izdaje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u kojoj između ostalog utvrđuje potrebnu snagu (kW) MRS koju je potrebno ugraditi i angažovani kapacitet za predmetni objekat (kW), na osnovu kojeg se utvrđuje visina takse za angažovani kapacitet.
Po dobijanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju vlasnik objekta je dužan izvesti radove na unutrašnjoj instalaciji grijanja i o svemu obavijestiti Preduzeće.
Preduzeće će po dobijanju obavijesti od strane vlasnika objekta izlaskom na teren utvrditi tehničku ispravnost izvedenih radova, uraditi izvedbeni projekat individualnog priključka (od gradske mreže SDG do mjerno-regulacione stanice (MRS), odnosno ‘’do zida objekta’’). Nakon dostavljanja izjave vlasnika, odnosno posjednika objekta i pripadajuće zemljišne čestice, ovjerene kod nadležnog organa, kojom se daje saglasnost na izvođenje radova na montaži i održavanju dijela vrelovodne, odnosno toplovodne mreže do objekta, koja prolazi kroz njegovu zemljišnu parcelu, Preduzeće će, u saradnji sa Gradom Tuzla, izvršiti nabavku i ugradnju MRS, obezbijediti dokaz o uplati takse za angažovani kapacitet i pristupiti radovima priključenja objekta, odnosno izvođenju radova na individualnom priključku, od priključnog mjesta (priključne komore) gradske mreže SDG do MRS odnosno ‘’do zida objekta’’, dinamikom koja neće ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom postojećih korisnika.

2.3. Energetska saglasnost
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću nakon završetka svih radova, pribavljanja potrebne atestne dokumentacije i izvršene tople probe kompletnog objekta. Energetsku saglasnost izdaje Preduzeće ukoliko su radovi izvedeni u skladu sa saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

3. DIJELOVI GRADA U KOJIMA JE SDG IZGRAĐEN RANIJE, PO RANIJEM KONCEPTU (Priključenje na vrelovodnu mrežu 145/75°C)

Ovi dijelovi grada nemaju izgrađenu centralnu toplinsku podstanicu, koja bi omogućila tehnički jednostavniju i time jeftiniju kućnu podstanicu. Vlasnicima individualnih stambenih objekata u ovim dijelovima grada Odlukom o snabdijevanju grada toplotnom energijom (‘’Službeni glasnik Grada Tuzla’’, broj: 10/17 i 11/17) je također data pogodnost u odnosu na raniji period da će Grad, odnosno Centralno grijanje d.d. Tuzla finansirati radove priključenja objekta, odnosno izvođenje radova na individualnom priključku, od priključnog mjesta (priključne komore) gradske mreže SDG do indivudualne kompakte toplinske podstanice odnosno ‘’do zida objekta’’, što poredeći sa uslovima iz prethodnog perioda (prije Odluke) vlasniku objekta predstavlja smanjenje troškova do 50%.

3.1. Načelna saglasnost
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću na adresi II Tuzlanske brigade 9 ili Krečanska 1 na obrascu koji je dostupan na www.grijanjetuzla.ba ili u prostorijama Preduzeća. U slučaju da postoje pretpostavke za priključenje predmetnog objekta na SDG u smislu izgrađenosti vrelovodne, odnosno toplovodne mreže SDG, Preduzeće izdaje načelnu saglasnost kojom propisuje uslove priključenja i dokumentaciju koju vlasnik objekta treba dostaviti uz zahtjev za saglasnost na projektnu dokumentaciju.

3.2. Saglasnost na projektnu dokumentaciju
Zahtjev podnosi vlasnik objekta u Centralno grijanje d.d. Tuzla na adresi II tuzlanske brigade 9 ili Krečanska 1, i u prilogu dostavlja dokumentaciju navedenu u Načelnoj saglasnosti ( izvedbeni projekat unutrašnjih instalacija grijanja, izvedbeni projekat individualne kompaktne toplinske podstanice (KTP), izvedbeni projekat vrelovodnog priključka (od gradske mreže SDG do KTP odnosno ‘’do zida objekta’’), i sl.). Preduzeće vrši pregled i usaglašavanje dostavljene projektno-tehničke dokumentacije i na osnovu navedenog izdaje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u kojoj između ostalog utvrđuje potrebnu snagu (kW) individualne kompaktne toplinske podstanice koju je vlasnik dužan nabaviti i angažovani kapacitet za predmetni objekat (kW), na osnovu kojeg se utvrđuje visina takse za angažovani kapacitet, koju je vlasnik dužan platiti Preduzeću. Po dobijanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju vlasnik objekta je dužan izvesti radove na unutrašnjoj instalaciji grijanja, nabaviti individualnu kompaktnu toplinsku podstanicu i izvršiti uplatu takse za angažovani kapacitet, i o svemu obavijestiti Preduzeće, uz dostavljanje izjave vlasnika, odnosno posjednika objekta i pripadajuće zemljišne čestice, ovjerenom kod nadležnog organa, kojom se daje saglasnost na izvođenje radova na montaži i održavanju dijela vrelovodne, odnosno toplovodne mreže do objekta, koja prolazi kroz njegovu zemljišnu parcelu.
Preduzeće će, po dobivanju zahtjeva sa pomenutim dokazima od strane vlasnika objekta, na terenu utvrditi tehničku ispravnost izvedenih radova, pristupiti radovima priključenja objekta od gradske mreže SDG do KTP odnosno ‘’do zida objekta’’, dinamikom koja neće ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom postojećih korisnika.

3.3. Energetska saglasnost
Zahtjev podnosi vlasnik objekta Preduzeću, nakon završetka svih radova, pribavljanja potrebne atestne dokumentacije i izvršene tople probe kompletnog objekta. Energetsku saglasnost izdaje Preduzeće ukoliko su radovi izvedeni u skladu sa saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*