obrti

Tuzlanski kanton i dalje lider u FBiH u oblasti obrta

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pravcima razvoja.

Prema podacima iz Informacije u Tuzlanskom kantonu je registrovano oko ¼ od ukupnog broja obrta u FBiH. Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini prednjači grad Tuzla (3.492 obrta), zatim općine Lukavac (1.298), Gračanica (1.235), Gradačac (1.232),  i Živinice (1.138). Značajan rast broja obrta zabilježen je u općinama Gračanica, Kalesija, Gradačac, Sapna i Banovići. Također, treba napomenuti da su, na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini, zabilježene 532 prijave obrta, 359 trajnih odjava obrta i 54 privremenih odjava obrta. Najbrojnije prijave obrta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini su iz oblasti poljoprivrede (108), starih i tradicionalnih zanata (50), frizersko-kozmetičkih salona (42), taxi prevoznika (40) te autoprevoznika (34).

Analizirajući poticajnu politiku, u okviru Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava „Tekućih transfera“ za 2017. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 54 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je ukupno 717.315,87 KM, što je 14,90% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava federalnog ministarstva. U okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2017. godinu resorno kantonalno ministarstvo je podržalo ukupno 25 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu od 29.296,29 KM od čega 16 obrtnika u ukupnom iznosu od 15.930,60 KM.

Smjernice za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2018. godini kako bi se doprinijelo unapređenju stanja obrta na području Tuzlanskog kantona između ostalog obuhvataju nastavak rada na informatičkom uvezivanju nadležnih subjekata za oblast obrta i kreiranja jedinstvenog i ažurnog registra obrtnika na području Federacije BiH. Također, novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH bi trebao donijeti unapređenju regulatornog okvira za poslovanje obrtnika, prije svega ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost, a u Informaciji su navedene i druge smjernice čija bi implementacija dovela do još boljeg stanja u oblasti obrta u Tuzlanskom kantonu.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*