b_181017109

Stopa fertiliteta u BiH koja omogućava reprodukciju jedna od najnižih u svijetu

U nekim zemljama istočne Evrope prisutan je trend smanjenja broja stanovnika. Tako se deset država u svijetu s najvećim trendom smanjenja stanovništva nalazi u centralnoj i istočnoj Europi, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Stopa fertiliteta u BiH je (1,26 djece po ženi) ispod nivoa koja omogućava reprodukciju (2,1) i jedna je od najnižih u svijetu.

Dr. Doina Bologa predstavnica UNFPA za BiH među razlozima zbog kojih parovi nemaju željeni broj djece navodi nepovoljnu ekonomsku i socijalnu situaciju, nedostatak pouzdanih informacija o planiranju porodice, kao i nedostatak pristupa sredstvima moderne kontracepcije, koju većina parova ne može da priušti.

“Stoga mi u UNFPA zagovaramo uključivanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u relevantne politike i strategije u BiH kao i zalažemo se za unapređenje pristupa pouzdanim informacijama i uslugama u ovoj oblasti”, zaključuje dr. Bologa.

Veličina porodice je usko povezana s reproduktivnim pravima, koja su povezana s mnogim drugim pravima, uključujući pravo na zdravlje, obrazovanje i zaposlenje.

Kada mogu ostvarivati ​​svoja prava, ljudi imaju i tendenciju da napreduju. U slučaju kada su ova prava potisnuta, ljudi ne ostvaruju svoj puni potencijal, što sprečava ekonomski i društveni napredak, kako to potvrđuje najnoviji izvještaj pod nazivom “Snaga izbora: reproduktivna prava i demografska tranzicija”.

“Izbor može promijeniti svijet”, ističe izvršna direktorica UNFPA dr. Natalia Kanem u predgovoru izvještaja.

“Izbor može unaprijediti dobrobit žena i djevojaka, transformirati porodice i ubrzati globalni razvoj. Na primjer, kada žena ima mogućnost i sredstva za sprečavanje ili odgađanje trudnoće, ima i veću kontrolu nad svojim zdravljem, može se zaposliti i sačuvati svoje radno mjesto i biti ekonomski neovisna”, navodi se.

Generalno govoreći, zemlje sa visokom i srednjom stopom fertiliteta u Evropi nemaju politike usmjerene na povećanje fertiliteta, nego imaju politike koje podržavaju rodna pitanja i pitanja porodice, što pruža podršku roditeljima da postignu ravnotežu između rada i privatnog života te im omogući da imaju željeni broj djece. Povećanje fertiliteta mora biti praćeno i drugim mjerama koje podržavaju okruženje u kojem su ljudi sigurni i mogu graditi budućnost za sebe i svoje porodice.

Mjere usmjerene na poboljšanje fertiliteta moraju biti bazirane na dokazima, sa fokusom na pojedince i parove i njihova prava. Da bi sloboda izbora postala stvarnost, u izvještaju se ističe da zemlje mogu odrediti univerzalni pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u oblasti reproduktivnog zdravlja kao prioritet. Ovo uključuje modernu kontracepciju; bolje obrazovanje, uključujući dobno prilagođenu edukaciju o seksualnosti; promjenu stavova muškaraca da podrže prava i težnje žena i djevojaka; uključujući mjere koje im omogućavaju ravnotežu između posla i porodice, poput pristupačne brige o djeci, koje im olakšavaju da imaju više djece, ako ih žele.

Ako ljudi, a posebno mladi ljudi, imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, imaju stabilan posao i dobivaju podršku za podizanje svoje djece, vjerovatnije je da će se odlučiti na potomstvo i manje vjerovatno da će napustiti zemlju.

Broj stanovnika jeste bitan. Ali više od broja su važni kapaciteti, vještine i talenti pojedinaca, njihovo zdravlje i njihova produktivnost.

“Smjer u kojem moramo ići je potpuno ostvarivanje reproduktivnih prava, za svakog pojedinca i svaki par, bez obzira gdje i kako žive ili koliko zarađuju”, ističe dr. Kanem. On je dodao da to uključuje uklanjanje svih prepreka, ekonomskih, društvenih ili institucionalnih, koje sprečavaju slobodan i informiran izbor.

(Klix.ba)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*