Screenshot_7

Bivši zamjenik pravobranioca RS i njegov pomoćnik osuđeni na 5,5 godina zatvora

Stojčinović je osuđen na ukupno četiri i po godine zatvora u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 3. jula do 3. oktobra 2017. godine, dok je njegov nekadašnji pomoćnik dobio godinu dana zatvora.

Obojici je izrečena mjera zabrane obavljanja poslova držvanih službenika u državnim organima u trajanju od tri godine nakon isticanja zavtroske kazne.

Republičko javno tužilaštvo RS Stojčinovića je teretilo da je kao zamjenik pravobranioca Republike Srpske u sjedištu Banja Luka, u namjeri da drugome pribavi imovinsku korist prekoračio granice svojih ovlaštenja, odnosno nije ulagao žalbe i pravna sredsvta na rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Time je privrednim društvima “Naš dom” i “Građa” omogućio da u svoju korist izvrše uknjižbu prava vlasništva nad nekretninama na koje je grad Banja Luka polagao pravo i čime je grad oštećen za više od 7,5 miliona maraka.

Drugom tačkom optužnice Stojčinović se tereti da je zajedno sa Jeličićem, tadašnjim pomoćnikom pravobranioca RS, u parničkom postupku koji se pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci vodio po tužbi grada u predmetu “Poljoprivredna škola” u vezi sa utvrđivanjem ništavosti upisa prava raspolaganja na nekretninama ukupne vrijednosti preko 16 miliona KM, odrekao tužbe i zaključio sudsko poravnanje, ali bez saglasnosti grada koji uopće nisu obavijestili o poduzetim radnjama.

(Klix.ba)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*