Sa vanredne sjednice Vlade TK

Vlada je na vanrednoj sjednici dala saglasnost na Program kojim se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije ovog programa. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2019. godini iznose 5.5 milina KM, od čega se veći dio odnosi na neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a oko pola miliona KM je planirani prihod sredstva po ovom osnovu u 2019. godini.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020. godinu. Ovime su, prema Odluci Ministarstva i nauke, deficitarna zanimanja u našem kantonu bravar, metalostrugar, instalater centralnog grijanja, električar, zidar-fasader-izolater, armirač, tesar, keramičar, stolar i tapetar. Za stipendiranje učenika koji upišu neko od ovih zanimanja Vlada je ove godine predvidjela 100 hiljada KM, a učenici koji su upisali prvi razred srednjih škola u školskoj 2019/20. godini sa Liste deficitarnih zanimanja moći će aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija.

Vlada je dala i saglasnosti za prijem uposlenika na Univerzitet u Tuzli, u Općinskom sudu Lukavac, zatim Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći i u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

(RTv7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*