Vijeće ministara BiH usvojilo Revidiranu strategiju za ratne zločine!

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj sjednici usvojit će Revidiranu strategiju za ratne zločine, saznaje Klix.ba. Ministri su jutros uspjeli postići saglasnost da u drugom glasanju, koje se upravo održava, prođe usaglašeni tekst koji zadovoljava sve strane. Predlagač je bilo Ministarstvo pravde BiH.

Između ostalog, Tužilaštvo BiH se obavezuje da će u roku od 90 dana od usvajanja Državne strategije dostaviti podatke o predmetima/osobama s ranijom standardnom oznakom A, čije je vođenje postupka ustupljeno entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Izvještaj, odnosno statistički prikaz procesuiranja predmeta krivičnih djela ratnih zločina protiv osoba s A-liste Pravila puta treba sadržavati sljedeće podatke: broj osoba koje su pravosnažno presuđene (uključujući podatak o vrsti presude –oslobađajuća/osuđujuća), broj osoba čiji se predmeti nalaze u žalbenom postupku, broj osoba koje čekaju prvostepene odluke, broj osoba koje su trenutno pod istragom, broj osoba protiv kojih je obustavljena istraga, broj osoba protiv kojih nije pokrenut postupak, odnosno koji još uvijek nisu uzeti u rad od 2004. godine, tj. momenta kada su predati Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (broj preostalih predmeta).

Tužilaštvo BiH, kao i sva ostala tužilaštva, će prioritetno rješavati najsloženije predmete ratnih zločina s naglaskom na predmete/osobe s ranijom standardnom oznakom A te će s tim u vezi sva tužilaštva entiteta i Brčko distrikta BiH redovno, svakih 90 dana, nakon usvajanja Strategije o tome izvještavati Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ono Nadzorno tijelo putem svog predstavnika u istom.

Kako bi se osiguralo prioritetno rješavanje najsloženijih predmeta ratnih zločina, s naglaskom na predmete/osobe s ranijom standardnom oznakom A, Visoko sudsko i tužilačko vijeće će u roku od 30 dana od dana usvajanja revidirane Državne strategije usvojiti smjernice za glavne tužioce o donošenju obavezujućih uputa tužiocima koji rade na predmetima ratnih zločina kako bi ih obavezali na provedbu revidirane Državne strategije i uputa Nadzornog tijela, kao i njegovih preporuka. Glavni tužioci će na osnovu smjernica donijeti obavezujuće upute u roku od mjesec od dana usvajanja smjernica.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće će u roku od 60 dana od dana usvajanja Državne strategije usvojiti izmjene i dopune odgovarajućih propisa kako bi se osigurala disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u slučaju neispunjavanja obaveza koje proizlaze iz revidirane Državne strategije te drugih obavezujućih uputa koje se odnose na prioritetno procesuiranje najsloženijih predmeta ratnih zločina s naglaskom na najsloženije predmete/osobe sa ranijom standardnom oznakom “A”.

U usaglašenom tekstu se govori i o značaju regionalne saradnje. Tako se navodi da će u cilju unapređenja regionalne saradnje i jačanja nadzora nad realizacijom Strateškog cilja VII, Odlukom o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provođenja revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina naložit će se Nadzornom tijelu da s posebnom pažnjom prati regionalnu saradnju i procjenjuje ostvarene rezultate u odnosu na ciljeve revidirane Strategije. U tom cilju, Nadzorno tijelo će se prije svega usmjeriti na razmatranje najboljih praksi u ovoj oblasti, odnosno nadzor nad provođenjem spomenutih principa saradnje u kontekstu pronalaženja mehanizama za rješavanje aktuelnih problema vezanih prije svega za izdavanje potjernica po osnovu univerzalne jurisdikcije. Također, Nadzorno tijelo će pratiti rješavanje pitanja koja se odnose na saradnju sa susjednim zemljama kada je riječ o kršenju međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji Bosne i Hercegovine te o tome izvještavati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uz preporuke o mjerama potrebnim za ostvarenje ovog strateškog cilja.

Usaglašavanje je, kako saznajemo, postignuto u jutrošnjim konsultacijama ministara online putem s obzirom na to da je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković na službenom putu u Austriji, a upravo ona je ranije glasala protiv usvajanja Revidirane strategije za ratne zločine, jer nije bila zadovoljna kako je prijedlog tretirao određena pitanja.

U više navrata je upozoravala kako je suština zahtjeva svih konsultiranih, uključujući i predstavnike žrtava, da se Strategijom treba predvidjeti prioritetno procesuiranje nezavršenih predmeta s “A liste” te da se u predloženu strategiju uvrste detaljni podaci o završenim predmetima “A liste”, što do sada nije učinjeno.

Klix.ba

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.