Arhive autora: Jasmina Huremović

Priručnik ”Smjernice za rad defektologa/edukatora-rehabilitatora u redovnoj osnovnoj školi“ namijenjen svima koji su uključeni u inkluzivno obrazovanje (VIDEO)

Capture555555

 U Tuzli je upriličena promocija   priručnika ”Smjernice za rad defektologa/edukatora-rehabilitatora u redovnoj osnovnoj školi“ .  Izdavač priručnika je Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla a finansijer je Federalno ...

Pročitaj više »

Priručnik „Biti roditelj djeteta sa posebnim potrebama-Zakonski okvir i mogućnosti“ pomaže roditeljima da ostvare svoja prava koja im pripadaju (VIDEO)

Capture2222

 U sklopu projekta Servis Centar Soci Tuzla, podržan od strane USAID-a, objavljen je priručnik „Biti roditelj djeteta sa posebnim potrebama-Zakonski okvir i mogućnosti“, koji je namjenjen svima onima kojima je zbog različitih društvenih i životnih situacija ...

Pročitaj više »