TV

(VIDEO) Mevludin Joldić, direktor CROPS-a: “Zbog epidemiološke situacije smanjen broj korisnika u Centru za za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama”

  26. juni obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama. Aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan imaju za cilj dodatno osvijestiti građane, posebno mlade, na problem raširenosti zlouporabe opojnih droga ...

Pročitaj više »