TV

(VIDEO) Na margini

  Posljednjih godina, određene srednje škole suočavaju se sa velikim problemom. Naime, za određena zanimanja , posljednjih se godina , odlučuje sve manji broj učenika. Srednje mješovite škole, zanatske, upisuju sve manje učenika a dešava se ...

Pročitaj više »