BiH

Vlada FBIH: O kontroli kvaliteta cigareta

  Federalna vlada donijela je Zaključak kojim obavezuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove na primjenu Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. Federalni tržišni inspektori obavezni su da zahtjeve za ispitivanje kvaliteta cigareta ...

Pročitaj više »