Tuzla

Prezentovan rad Obrtničke komore TK

  O ativnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona danas su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir  Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama. Urađena obrtnička kartica ...

Pročitaj više »

Objavljena lista korisnika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2019. godinu – Projekat: „Siguran start“

  Na osnovu tačke IX Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/19), Služba objavljuje: Lista korisnika koji ispunjavaju ...

Pročitaj više »