Prijem za predstavnike Muzeja istočne Bosne

 

Trenutno stanje u kojem se nalazi i mogućnosti iscrpnijeg korištenja i upotrebe kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa o kojem se brine JU Muzej istočne Bosne, kao i potencijalna saradnja sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, bili su tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Muzeja i Turističke zajednice.

Ovom prilikom akcentirana je problematika smještaja i uslova u kojima Muzej radi i djeluje dogovoreno da se u narednom periodu sagledaju mogućnosti za uknjižbu imovine, koja je još 2004. godine dodijeljena Muzeju na „trajno korištenje“, te time stvore preduslovi za značajnije investicijske projekte i proširenje kapaciteta glavnog objekta. Kako je rečeno, postoji i interes Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) za učešće u ovom projektu, ali su, još uvijek neriješeni imovinsko- pravni poslovi, prepreka njegovoj realizaciji.

Kada je u pitanju pomoć Vlade, premijer Gutić je izrazio spremnost da se već u okviru Budžeta Kantona za ovu godinu, u Programu kapitalnih ulaganja predvide određena sredstva za sanaciju prostorija u kojima Muzej radi i gdje izlaže svoje eksponate.

Uzimajući u obzir da Muzej istočne Bosne raspolaže brojnim eksponatima koju oslikavaju tradiciju i historiju naroda s ovog kraja, te da s tim u vezi ima brojne dodirne tačke sa Turističkom zajednicom našeg kantona, dogovoreno je i da se intenzivira sadanja ovih dviju institucija, kao i da se u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom radi na popularizaciji ove institucije među učenicima osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Osim premijera u ime Vlade današnjem sastanku su prisustvovali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić. Turističku zajednicu je predstavljao direktor Ureda Turističke zajednice TK Asim Bečić, dok su Muzej predstavljali direktor Esaf Lević i predsjednik Upravnog odbora ove javne ustanove Mensur Mešić.

(RTv7)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*