Vlada o zastupanjima interesa TK u Federalnom fondu za zaštitu okoliša

Vlada TK prihvatila je tekst Zahtjeva u vezi sa imenovanjem Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

U Zahtjevu Vlada TK traži da se poništi imenovanje Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH te da se u skladu sa uslovima iz Zakona, u Upravni odbor imenuje predstavnik nadležnog organa uprave za zaštitu okoliša sa iskustvom u oblasti javnih finansija i problematike okoliša sa područja Tuzlanskog kantona sa liste uspješnih kandidata.

U zahtjevu se, između ostalog, navodi da je Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji, u kojem se proizvodi najviše energije i u vezi sa tim ima i najviše zagađenja i problema koje treba rješavati. Ovo tim prije što je Tuzlanski kanton imao set okolišnih zakona 2000. godine, prije donošenja Federalnih propisa 2003 . godine i u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša se vrši prikupljanje i raspodjela namjenskih sredstava iz oblasti zaštite okoliša radi duže nego u Fondu te se u tom smislu raspolaže sa velikim iskustvom i znanjem.

U proteklom periodu od kada se prikupljaju i raspodjeljuju sredstva u Federalni fond, stoji u Zahtjevu, Tuzlanski kanton oštećen je pri finansiranju projekta iz dijela sredstava koja ostaju u Fondu (30 %) jer se više projekata finansira na nekim drugim prostorima Federacije BiH mada se kod nas najviše prikupi. Razlog za to je, kaže se u Zahtjevu, što u Upravnom odboru nismo imali predstavnika nadležnog organa uprave za zaštitu okoliša, kako je to propisano Zakonom, mada je bilo kandidiranih projekata koji su odbijani (uključujući i projekt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša).

( Ured za informisanje TK )

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*