PD PFBiH: Odobren Prijedlog zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, većinom glasova i bez ijedne diskusije, na današnjoj sjednici u Sarajevu odobrio je Prijedlog zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH čija je svrha ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja.

Prema obrazloženju predlagača, Federalne vlade, ciljevi su: smanjenje negativnih uticaja na okoliš, sigurnije snabdijevanje energijom, zadovoljavanje potreba za energijom krajnjih potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija plinova staklene bašte primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Indikativni ciljevi Federacije BiH u ostvarivanju ušteda u potrošnji energije utvrđuju se Akcijskim planom za energijsku učinkovitosti FBiH (EEAPF), a na temelju obaveza utvrđenih Nacionalnim akcijskim planom energijske učinkovitosti BiH (NEEAP). Ti ciljevi izračunavaju se na temelju raspoloživih podataka za posljednjih pet godina, a po metodologiji koju utvrđuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Za provedbu politike energetske efikasnosti nadležni su agencija za energijsku učinkovitost, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kantoni i lokalne zajednice, propisano je ovim zakonom. Agencija je neprofitna organizacija, sa svojstvom pravne osobe, za obavljanje stručnih poslova na unaprjeđenju uvjeta i mjera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i poboljšanje energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Vlada FBiH će, na prijedlog nadležnih ministarstava, posebnim propisom uspostaviti i urediti pitanja u vezi s nadležnošću, statusom i organizacijom agencije. Do njene uspostave, poslove koji će osigurati postizanje indikativnih ciljeva obavljat će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, navedeno je također.

Radi postizanja indikativnih ciljeva, to ministarstvo će djelovati u saradnji i koordiniranju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

Kako je obrazloženo, predloženi zakon o energetskoj efikasnosti je jedan od primjera usaglašavanja domaćeg s evropskim zakonodavstvom, a rezultirat će stvaranjem uvjeta za poboljšanje učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Federaciji BiH.

Prvobitni tekst nacrta zakona je, ne mijenjajući suštinski način rješavanja određenih pitanja, unaprijeđen izuzetno širokom i svobuhvatnom javnom raspravom, na temelju brojnih primjedbi, komentara i mišljenja, saopćeno je iz Vlade.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*