Vlada FBiH usvojila Informaciju o mjerama prevencije i kontrole ebole u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, razmatrala Prednacrt proračuna FBiH za 2015. godinu, o kojem će se, kao i o Prednacrtu zakona o njegovom izvršavanju, izjasniti na sljedećoj sjednici, kada o ovim dokumentima mišljenja i sugestije dostave federalna ministarstva.

Federalna vlada je danas donijela Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, kojom je propisano da se kamate po ovom osnovu otpisuju istekom tog ugovora, pod uslovom da dužnik izvrši ugovorene obaveze.

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i kontrole ebole u Federaciji BiH, kao i potrebi hitnog izdvajanja interventnih budžetskih sredstava za 2014. godinu za ovu namjenu.

Na današnjoj sjednici su usvojeni izvještaji o izvršenju Programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje 2011.-2014. godina, o radu Vlade FBiH za 2013. godinu i o razvoju Federacije BiH za 2013. godinu.

Vlada je danas zadužila Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Federalnu upravu civilne zaštite da izvrše neposredan uvid na terenu u vezi sa utroškom sredstava pomoći i o tome informiraju Vladu FBiH u roku od 30 dana, pri čemu je težište na njihovom namjenskom utrošku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*