Vijeće ministara: BiH u 2018. ostvarila ekonomski rast viši od tri posto

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj 176. sjednici dokument Ekonomski trendovi – izvještaj za 2018. godinu u kojem se navodi da je BiH u navedenom periodu ostvarila ekonomski rast viši od tri posto, što je na nivou rasta od prethodne godine.

Ekonomski rast ostvaren je zahvaljujući povećanju u okviru svih kategorija BDP-a, kaže se u dokumentu koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Smanjen je broj nezaposlenih u BiH, koji je prosječno iznosio 451.700 osoba, odnosno 7,7 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna neto plata u 2018. godini iznosila je 879 KM, uz nominalnu stopu rasta od 3,3 posto u odnosu na 2017. godinu. Prosječna penzija iznosila je 382 KM, s nominalnom stopom rasta od 5,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je danas i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

Sporazumom se definira okvir za finansiranje Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu, čiji ukupni procijenjeni troškovi iznose 72.185.445 eura, od čega je maksimalni doprinos Evropske unije 71.282.832 eura, a ostatak od 902.614 eura će biti osigurano iz budžeta institucija BiH.

Programom se daje podrška ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju te političkim reformama. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a period operativne provedbe je šest godina od stupanja na snagu, dok će pojedinačni ugovori i sporazumi za njegovo provođenje biti zaključeni u roku tri godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2020-2022.

Nacrt programa sadrži podatke o ukupno 244 projekta u ukupnoj vrijednosti tri milijarde i 761,19 miliona KM, od čega se 3,4 milijarde KM odnose na ulaganja u kapitalne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi 2,7 milijardi KM.

Trenutno se provede projekti vrijedni milijardu i 189,02 miliona KM koji se finansiraju iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava i iz inosredstava (zajmova i grantova).

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu, čime se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje ove oblasti u skladu s međunarodnim standardima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Pravilnik o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Na ovaj način se u institucijama BiH uspostavlja jednoobrazan, transparentan i efikasan sistem finansiranja, sufinansiranja, praćenja i procjene učinaka grant projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2018 – 2020. godine, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

Informacija daje pregled zbirne realizacije finansijskih sredstava u 2018. godini za 118 projekta u implementaciji koji su planirani u prošloj godini, ukupne vrijednosti milijardu i 141,46 miliona KM.

Na sjednici je usvojen je Izvještaj o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH, te donijelo više zaključaka u cilju nastavka praćenja i jačanja kontrole u ovoj oblasti.

Ministarstva BiH, institucije i tijela Vijeća ministara BiH realizirali su 156 od ukupno donesena 183 zaključka ili 85 posto, a 26 zaključaka nije realizirano. Navodi se ovo u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH donesenih u periodu od 1. januara do 31. marta 2019. godine, kojim su obuhvaćene 24 institucije.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da analiziraju svoje dosadašnje aktivnosti u vezi s realizacijom zaključaka te da za sve zaključke koji su ostali nerealizirani jasno preciziraju razloge njihovog nerealiziranja, i o tome u roku 30 dana informiraju Vijeće ministara BiH.

(AA)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.