Rang liste po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja objavljenom 17.01.2022.

Komisija za provođenje postupaka po javnim pozivima za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/04-A-589-2022 od 04.01.2022. godine, nakon provođenja postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini, objavljenom dana 17.01.2022. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/20 i 6/20), objavljuje

KONAČNU RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP“

KONAČNU RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“

PRELIMINARNU RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA,  ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE ILI MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE

LISTA NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

Rang liste možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja – KTP

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja – “Nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet”

Preliminarna rang lista podnosilaca prijava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja areozagađenja – “utopljavanje”/toplotna pumpa

Lista neblagovremenih, nepotpunih, formalno neispravnih i potpunih prijava koje ne ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*