Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u ponedjeljak, 17.4.2023.godine 2. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici. Između ostalog, na sjednici Kolegija su utvrđeni: Prijedlog Odluke o pristupanju drugoj izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline „Solana Sjever“ u Tuzli, u cilju daljeg popunjavanja kapaciteta poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli, kao i iskazanih potreba budućih investitora, u smislu „ukidanja ograničenja izdavanja više od dvije parcele, kao i obuhvatnije namjene predviđenih objekata tako što će se budućim investitorima omogućiti spajanje više od dvije parcele, ukinuti ograničenje u pogledu određenih djelatnosti u ovoj poslovnoj zoni, a koje je do sada postojalo, kao i predvidjeti mogućnost skladištenja roba za potrebe Crvenog krsta/križa grada Tuzle. Shodno interesu Gradske uprave Grada Tuzle za stvaranje uslova za razvoj privrede i privlačenje investicija u poslovnu zonu, iskazala se potreba za donosenje ove odluke.

U proteklom periodu, urađena je detaljna planska dokumenatcija pod nazivom Regulacioni plan prostorne cjeline Solana Sjever u Tuzli. Drugoj izmjeni Regulacionog plana prostorne cjeline Solana Sjever, pristupilo se u cilju prostornog uređenja i definisanja detaljnih uslova izgradnje prostora u krajnjem sjeverozapadnom dijelu obuhvata ove prostorne cjeline, a na inicijativu “Tehnograd” d.o.o. za građevinarstvo i inženjering Tuzla, te Bingo d.o.o. Tuzla.

Na sjednici su razmatrani i izvještaji o poslovanju tri javne ustanove,i to: Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, Narodno pozorište Tuzla i Centar za kulturu Tuzla, za period 1.1.2022. – 31.12.2022. godine. Nakon prezentiranja rezultata rada ovih ustanova, za 2022. godinu, na sjednici Kolegija, uvidom u ostvarene uspješne rezultate rada, izvještaji o radu bit će upućeni Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Jedna od tačaka Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle je i Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a koje se nalazi na području grada Tuzle. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle ima u nadležnosti raspisivanje ove vrste javnih poziva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poljoprivrednim proizvođačima. S obzirom da je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu TK nedavno svojim aktom obavijestilo Grad Tuzlu da je određeni broj ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se nalazi na području grada Tuzle isteklo, ukazala se potreba da se raspiše novi javni poziv za dodjelu ovih parcela poljoprivrednim proizvođačima, a sve u cilju obezbjeđenja kontinuiteta poljoprivredne proizvodnje i podrške poljoprivrednim proizvođačima. Na ovakav način Grad Tuzla direktno i indirektno učestvuje u stvaranju dobrog ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje poljoprivrednih proizvoda za građane grada Tuzle i šire.

Odlukom o osnivanju Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle, koja je također bila razmatrana na Kolegiju, formirat će se nadležno tijelo koje će raditi na ostvarivanju društvene brige o zaštiti prava pacijenata u gradu Tuzli.

Također, razmatrani su prijedlozi odluka o pribavljanju nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o pribavljanju nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle, o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji, o utvrđivanju javnog interesa, o potrebi pribavljana nekretnine u vlasništvo Grada Tuzle.

Na kolegiju su razmatrani i prijedlozi Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda stručnih zaposlenika Javne zdravstveno – nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, čiji je osnivač Grad Tuzla, a shodno nastalom upražnjenom mjestu, s obzirom da je član Upravnog odbora, nakon podnesene ostavke imenovan za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, saopćeno je iz Grada Tuzla.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*