Započete aktivnosti na realizaciji projekta Elektronskog registra imovine

Grad Tuzla je, nakon okončanja procedure javne nabavke, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u decembru 2022. godine, potpisao Ugovor o nabavci softvera za vođenje Elektronskog registra nekretnina (općinske imovine), s vizualnom i konsultantskom uslugom upravljanja imovinom sa firmom „Libusoft CICOM“ d.o.o. Zagreb.

Potpisivanjem ugovora krenulo se sa aktivnostima koje su predhodile kao preduslov za početak implementacije projekta, te je izvršena priprema i instalacija baze podataka na serveru, kao i instalacija 10 licenci softverskog rješenja Registra imovine na desktop računarima korisnika, čime su se obezbijedili uslovi za početak održavanja najmanje pet radionica.

Projektom je koncipirano da se kroz radionice razradi 11 ključnih aktivnosti metodologije upravljanja imovinom, kao što su: Inventura imovine pomoću info-sistema Registar nekretnina; Organizacija prikupljanja podataka; Upotreba knjigovodstvenih podataka; Grupiranje imovine u istovrsne grupe (portfelje); Tranzicijska pitanja (pretvorba/povrati imovine); Definisanje statusa vlasništva imovine; Klasifikacija imovine; Obavezna – imovina koju mora imati JLS za zadovoljavanje javnih potreba; Diskrecijska – imovina za zadovoljavanje specifičnih potreba građana JLS;  Profitna – imovina za ostvarivanje prihoda;  Procjena vrijednosti nekretnina (odabrani uzorci po vrstama); Interna procjena: Komparativna metoda; Interna procjena: Prihodovna metoda;Interna procjena: Troškovna metoda;  Operativni izvještaji – financijske transakcije na nekretnini;  Prikupljanje i vođenje podataka o prihodima na nekretnini; Prikupljanje i vođenje podataka o rashodima na nekretnini;Financijska analiza portfelja (prihoda i izdataka po istovrsnim portfeljima); Stopa kapitalizacije; Deregulacija iznajmljivana (licitacija zakupa, novi ugovori, jamstva);Analiza postojećih procedura vezanih za upravljanje nekretninama JLS; Praćenje subvencija danih korisnicima kroz korištenje nekretnina;Indirektne subvencije dane korisnicima uz netržišne uvjete za korištenje nekretnina; Izvještavanje o imovini (namjena, oblici); Periodi i struktura izvještavanja;  Definisanje korisnika izvještaja; Modeli organizacije upravljanja nekretninama u JLS; Organizacija Konsolidiranog upravljanja (centralizirano upravljanje u jednom odjeljenju unutar JLS);Potrebe za dugoročnim planiranjem; Analiza i primjeri dugoročnog planiranja; Smjernice za izradu dugoročnog (Strateškog) plana upravljanja imovinom JLS. Također, planirana je i obuka u programskom softveru, priprema programskog rješenja za GIS sa vezom na Registar imovine.

S tim u vezi, prva radionica održana je 7. i 8. marta ove godine, na kojoj su završene prezentacije i obuka za tri aktivnosti iz metodologije upravljanja imovinom, kao i obuka za rad u softveru registra imovine za korisnike. Jedan od osnovnih zadataka bio je početak na definisanju portfelja imovine Službi koje upravljaju ili u čijoj je nadležnosti određena vrsta imovine.

Na drugoj radionici održanoj 25. i 26. aprila ove godine, završene su prezentacije i obuka za jednu aktivnost iz metodologije upravljanja imovinom i to procjenu vrijednosti nekretnina, kojoj je radi njenog značaja posvećeno više vremena i diskusija. Takođe, urađena je i obuka za rad u softveru registra imovine za korisnike. Nastavljene su aktivnosti na definisanju portfelja, gdje su Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica definisale portfelje iz svojih nadležnosti, a to su: poslovni prostori, stanovi, zemljište, zgrade, te su počele sa unošenjem jedinica imovine. Također, radilo se i na definisanju dodatnih opisnih karakteristika neophodnih za potpuno definisanje informacija o nekretninama.

Na trećoj radionici, čije održavanje je planirano 1. i 2. juna 2023. godine, nastavit će se aktivnosti iz metodologije upravljanja imovinom, te će se  dodatno raspraviti o sadržaju portfelja, opisnim karakteristikama i svim eventualnim nejasnoćama samog unosa. Također, započet će se aktivnosti na pripremi GIS-a sa vezom na registar imovine.

Planirano je da se sve projektne aktivnosti okončaju najdalje do kraja 2023. godine, te se očekuje da će do tada biti i unesen veliki broj jedinica imovine, međutim unošenje jedinica imovine očekuje se i u nekoliko narednih godina, do potpune evidencije imovine.

Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*