Proljetna sjetva u TK obavljena na 44.676 hektara

Vlada TK je danas utvrdila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Poticaje u oblasti poljoprivrede, Vlada je ove godine planirala ukupno 12,8 miliona KM. Za donošenje ovog Programa Vlada je sačekala da se prethodno donese Program podrške na federalnom nivou, kako ne bi došlo do dupliranja podrški za određene oblasti, te kako bi se samim tim povećao obuhvat poljoprivrednih proizvođača.

U saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima dogovoreno je da se ove godine u oblasti biljne proizvodnje podrži proizvodnja kukuruza, proizvodnja kornišona za industrijsku preradu, proizvodnja merkantilnog krompira, proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, proizvodnja jagode u zaštićenom prostoru, otkup voća za dalju prodaju i izvoz, proizvodnja gljiva, proizvodnja komposta, proizvodnja nasada jagodičastog voća, podizanje višegodišnjih nasada, proizvodnja sadnica jagodičastog voća, proizvodnja krošnjastog voća, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća. Kod proizvodnje krošnjastog voća je, kao i u programu iz prethodne godine razdvojena proizvodnja voća po vrsti, te načinu sadnje (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni nasad), te je i visina novčane podrške različita uzimajući u obzir način proizvodnje i vrstu voća.

Kada je u pitanju animalna proizvodnja Programom je planirana novčana podrška za muzne krave, uzgoj rasplodnih junica za koje pravo na novčanu podršku imaju samo fizička lica, dok pravna lica i obrti navedenu novčanu podršku mogu ostvariti iz sredstva planiranih Federalnim programom. Planirana je i novčana podrška za proizvodnju pilećeg mesa – brojleri, proizvodnju konzumnih jaja i košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica. S obzirom da su poljoprivredni proizvođači u prethodnim i tekućoj godini suočeni sa nizom problema kada je u pitanju nabavka repromaterijala u poljoprivredi i vremenske nepogode koje znatno utiču na kvalitet proizvodnje, Pogramom su planirana i dodatna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, i to podrška za proizvodnju pilećeg mesa za proizvodnju od 5.000 do 500.000 proizvedenih pilića u toku godine i novčana podrška za zdravstvenu zaštitu pčela i unaprjeđenje pčelinjeg fonda. Pored navedenog u okviru novčane podrške po modelu podrške proizvodnji planirana je novčana podrška i za regres kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda, kao i podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda. Po modelu kapitalnih ulaganja, planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji i to nabavka opreme u stočarskim objektima i nabavku hladnjače.

Također, u okviru navedenog modela planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke rasplodne stoke-junice i izgradnja sistema protivgradne zaštite – odnosno nabavka raketa za sistem protivgradne zaštite i sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela, saopćeno je iz Službe za informisanje Vlade TK.

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona obavljena je na 44.676 ha ili 91,32 % planiranih poljoprivrednih površina, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Najveće površine zasijane su kukuruzom i to ukupno 30.551 ha, odnosno 68,38 % od ukupno ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura. Ostala strna žita: pšenica, ječam, raž i zob su zasijana na površini od 689 ha ili 92,11 % u odnosu na plan sjetve za navedene kulture.

Industrijskim biljem zasijana je površina od 122 ha što je 89,71 % u odnosu na plan sjetve industrijskim biljem. Sojom je zasijano 104 ha što je 94,55% u odnosu na plan, duhanom je zasijano 12 ha , odnosno 70,59% planiranih površina i ostalim industrijskim i ljekovitim biljem je zasijano 6 ha. Od planiranih 10.772 ha površina za sjetvu povrća zasijano je ili zasađeno 10.070 ha ili 93,48 % u odnosu na planiranu sjetvu. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina je zasađena krompirom 5.975 ha odnosno 59,33% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 93,62 % u odnosu na planirane površine. Ostalo povrtno bilje je zasijano, odnosno zasađeno na površini od 4.095 ha ili 93,28 % od planiranih površina.

Krmno bilje je zasijano na površinama 15.034 ha odnosno 89,50% u odnosu na plan. Stepen realizacije proljetne sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 72,40% na području Kalesije do 106,26 % na području Tuzle. Na području Banovića, Srebrenika i Tuzle realizacija plana proljetne sjetve je preko 100%, na području Gračanice plan proljetne sjetve je realizovan 100%, dok je u ostalim gradovima i općinama realizacija plana proljetne sjetve nešto niža.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*