Objavljen Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva

Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzle danas je objavila Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2015. godinu.

Javnim pozivom prikupljaju se aplikacije (prijave) poslodavaca (fizičkih i pravnih osoba) koji nezaposlenu osobu zapošljava, odnosno stručno osposobljava za rad na području Grada Tuzla u 2015. godini. II – Iznos novčane podrške Iznos sredstava za ovaj Program određen je u visini od 80.000,00 KM (osamdeset hiljada KM), a iznos novčane podrške po jednom zaposlenom radniku određen je u visini od 2.000,00 KM (dvije hiljade KM). Poslodavcu se može odobriti novčana podrška za zapošljavanje maksimalno 5 osoba. III – Pravo učešća Pravo za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2015. godinu mogu ostvariti poslovni subjekti (fizička i pravna lica) koji ispunjavaju slijedeće uslove:  imaju registrovanu poslovnu djelatnost na području Grada Tuzla, da obavljaju proizvodnu djelatnost, ili proizvodne usluge, da nezaposlenu osobu s evidencije Biroa za zapošljavanje Tuzla ima namjeru zaposliti po- osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme sa rokom zapošljavanja, ili stručnog osposobljavanja za rad najmanje na šest mjeseci, ili je to u ovoj godini već učinio.  Da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla. Dokumentacija za prijavljivanje na javni poziv, koja uključuje (1) prijavni obrazac, (2) obrazac izjave i (3) Obrazac lista dokumentacije, može se preuzeti na web stranici Grada Tuzla (www.tuzla.ba), ili u Centru za pružanje usluga građanima (protokol Grada Tuzla). Uz popunjen prijavni obrazac, aplikant je obavezan da dostavi i sljedeće dokumente: 1. dokaz o registraciji privrednog društva ili samostalne djelatnosti (ovjerenu kopiju); 2. obavijest o razvrstavanju prema djelatnosti izdato od Zavoda za statistiku (kopija); 3. broj računa u poslovnoj banci na koji će sredstva biti uplaćena; 4. karton deponovanih potpisa ovlaštenih osoba (kopija); 5. uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza; 6. uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje ne starije od tri mjeseca; 7. uvjerenje izdato od PiO/MiO o broju zaposlenih osoba za period od 3 mjeseca prije raspisivanja javnog poziva; 8. spisak osoba koje namjerava zaposliti, ili je zaposlio u 2015. godini, sa uvjerenjem o evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla; 9. ovjerenu izjavu da će kao poslodavac osobu za čije zapošljavanje dobija novčanu podršku zadržati u random odnosu minimalno 6 mjeseci, o čemu će dostavljati odgovarajuće dokaze (potpisane i ovjerene platne liste osoba čije se zapošljavanje novčano podržava, kopiju izvadka iz banke iz kojeg je vidljiva isplata neto plaće i specifikaciju plaća za svaki mjesec (obrazac izjave uz prijavu); 10. ovjerenu izjavu da je upoznat sa činjenicom da u slučaju nepoštovanja odredbi Programa koji se odnose na vremensko razdoblje zapošljavanja, u narednih pet godina neće moći sudjelovati u bilo kom Programu zapošljavanja koji se novčano podržava iz budžeta Grada Tuzla (obrazac izjave uz prijavu).

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, tj. do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.12.2015. godine. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: 035/307-385.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.