VMBiH: Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta – Ispunjeni uvjeti MMF-a

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2015. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u posmatranom periodu iznose 523.910.053 KM ili 55 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu.

Od toga 481.302.772 KM su ostvareni prihodi i podrške za finansiranje institucija, i to: prihodi s Jedinstvenog računa UIO-a za finansiranje institucija BiH (367.704.162 KM), neporezni prihodi (105.402.453 KM), tekući transferi iz inozemstva (7.869.768 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (326.389 KM).

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje u vezi s bruto plaćama i naknadama troškova zaposlenih, a ostvarene su i dodatne uštede na materijalnim troškovima. Osim toga, donesen je moratorij na zapošljavanje u institucijama BiH, osim u izuzetnim slučajevima koje mora odobriti Vijeće ministara BiH.

U tom smislu, institucije na nivou BiH su ispunile sve dogovorene uvjete iz Pisma namjere za realizaciju standby-aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Ukupno izvršeni rashodi Budžeta institucija BiH u prvoj polovini 2015. godine iznose 411.889.161 KM, ili 43 posto u odnosu na usvojeni budžet za 2015. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 34 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Podijeljeni zadaci za eventualno zbinjavanje izbjeglica
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju o procjenama i mogućnostima BiH u vezi sa izbjegličkom krizom u regionu i Evropskoj uniji.

Zadužene su sve institucije i agencije da realiziraju mjere definirane Planom hitnih mjera za osiguravanje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja izbjeglica u BiH.

Zaduženi su Ministarstvo sigurnosti i Koordinacijsko tijelo za pitanja migracija u BiH da u saradnji sa drugim nadležnim institucijama prate provedbu Plana hitnih mjera i po potrebi korigiraju ga i o tome obavijeste Vijeće ministara BiH.

Usvojene aktivnosti s ciljem ubrzanja procesa digitalizacije u BiH
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o poduzetim aktivnostima s ciljem ubrzanja procesa digitalizacije.

Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog odluke o oslobađanju Javnih radiotelevizijskih (RTV) servisa u BiH i komercijalnih TV stanica u BiH od obaveze plaćanja državnog doprinosa za korištenje radiofrekventnog spektra.

Mistarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da revidira i dostavi Vijeću ministara:

– Prijedlog odluke o upotrebi dijela sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacione sisteme za 2011. godinu i 2012. godinu za finansiranje druge „A“ faze Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa u BiH.

– Prijedlog odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge „B“ faze Projekta digitalizacije mikrovalnih veza Javnih RTV servisa u BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa je zaduženo je imenuje Komisiju za nabavku digitalnih mikrovalnih linkova Javnih RTV servisa u BiH – II faza.

Također, Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da razmotri:

– mogućnost prelaska sa standarda DVB-T na standard DVB-T2, prateći tehnološki naredak, a s ciljem pomoći komercijalnim TV stanicama;

– način na koji će biti subvencionirano stanovništvo BiH za nabavku ST boksova.

Usvojena  Strategija za reformu sektora pravde u BiH
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmotrilo je i usvojilo Strategiju za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine.

Zaduženo je Ministarstvo pravde BiH da u koordinaciji sa Ministarstvom pravde Federacije BiH, Ministarstvom pravde Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH u roku od 90 dana izradi i Vijeću ministara BiH dostavi na razmatranje Prijedlog usaglašenog Akcionog plana za implementaciju Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Akcionim planom bit će definiran sadržaj reformskih mjera i aktivnosti iz Strategije, te realni vremenski rokovi za njihovu realizaciju.

Strategijom je identificirano pet najvažnijih reformskih oblasti, i to: pravosuđe, pristup pravdi, podrška ekonomskom razvoju, izvršenje krivičnih sankcija i pitanja u vezi s koordinacijom, rukovođenjem i odgovornošću sektora pravde  u BiH.

Akcioni plan za izvršenje presuda Evropskog suda
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmotrilo je i usvojilo Akcioni plan za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Zornić protiv Bosne i Hercegovine“ i „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“, uz prihvaćenu sugestiju da će rokove za realiziranje aktivnosti iz akcionog plana utvrditi radna grupa nakon konstituiranja.

Članovi Radne grupe u ime Vijeća ministara BiH su ministar  pravde Josip Grubeša, ministrica za ljudska  prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministar  vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da pripremi Prijedlog odluke o formiranju Radne  grupe za pripremu prijedloga amandmana  na Ustav BiH i usklađivanje Izbornog zakona BiH u skladu s dostavljenim podacima i dostavi je predsjedavajućem  Vijeća ministara BiH na potpis.
(BHRT)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.