U obdaništima postavljene kante za odvajanje papira i plastike

U okviru projekta “Primarna selekcija otpada u obdaništima“ Centar za ekologiju i energiju je nakon edukativnih radionica, koje je održao u 10 obdaništa JU “Naše dijete“ Tuzla, nabavio kante za selektivno prikupljanje otpada.

U svakom obdaništu su postavljene po dvije kante, jedna za papir, a druga za plastiku, gdje će oko 1000 mališana i oko 130 zaposlenika biti u mogućnosti da odvajaju sekundarne sirovine, koje će JKP “Komunalac“ preuzimati i odvoziti na dalju preradu. Na ovaj način se pokrenuo proces pravilnog i održivog upravljanja komunalnim otpadom prema EU standardima, umjesto da se zatrpavaju deponije i ugrožava okoliš, a postigla se i veća socijalna odgovornost kada se zna da najmlađi stanovnici Tuzle čine korake u ovom pravcu.

U saradnji sa odgajateljima realizovaće se naredna aktivnost, a to je da će se za djecu organizovati takmičenje uređenja enterijera obdaništa tako da se prikaže cijeli put koji treba proći sekundarna sirovina, od njenog stvaranja u samoj učionici, pa do odvoza na recikliranje. Ovo takmičenje će djeci poslužiti kao dodatna motivacija da shvate važnost procesa upravljanja otpadom za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša i da pravilno prihvate ovaj proces. Cilj je da djeca usvoje nove forme ponašanja koje će moći koristiti u školi i životu, a stečeno znanje će moći prenijeti i na svoje porodice, komšije i prijatelje.

Projekat „Primarna selekcija otpada u obdaništima“ se realizira u saradnji sa partnerima punto.sud iz Italije u okviru regionalnog projekta ENV.net, a uz finansijsku podršku EU.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*