Jedinstvena uputstva za preventivnu zaštitu umjetnina

Centar protiv krijumčarenja umjetninama Tuzla,  u skladu sa programskim ciljevima, te preporukama i zaključcima donesenim na interdisciplinarnoj konferenciji „Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini“ održanoj 20. oktobra 2015. godine u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, aktivno radi na podizanju svijesti stručne i šire javnosti o značaju borbe protiv ilegalne trgovine umjetninama.

Jedna od tih aktivnosti je bila izložba, koja je javnosti predstavljena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 20. aprila 2016. godine, koncipirana kao performans, a kojom se ukazalo na značaj preventivne zaštite umjetnina, kao i potrebu formiranja nacionalne baze podataka nestalih umjetnina. Izložba je realizovana uz pomoć Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini.

U okviru realizacije zaključaka donesenih na pomenutoj konferenciji, CPKU po prvi puta u Bosni i Hercegovini predstavlja Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta i Deskriptivnu karticu za umjetnine koji će pomoći privatnim kolekcionarima, muzejima i galerijama,  u čijem se vlasništvu nalaze vrijedni eksponati, da formiraju dokumentaciju o umjetninama i drugim vrijednim predmetima. Time se u slučaju nestanka umjetnina omogućava lakša potraga, vođenje istrage i vraćanje umjetnina  vlasnicima.

Predsjednik Centra protiv krijumčarenja umjetninama Tuzla, Dženan Jusufović ističe: „Prema standardnoj proceduri Interpol-a, postojanje fotografije i prateće dokumentacije nestale umjetnine je osnovni preduslov da se ista nađe na spisku nestalih umjetnina, čime se povećava mogućnost pronalaska umjetnine za kojom se traga, na međunarodnom nivou. Iskustva policijskih službi ukazuju na to da ukradene umjetnine veoma brzo prelaze nacionalne i regionalne granice, te se bez saradnje sa Interpolom smanjuje mogućnost njihovog pronalaska“.

Sve aktivnosti vezane za stvaranje prateće dokumentacije za umjetnine, slijedeći instrukcije koje se nalaze u Uputstvu i Kartici, će se iskoristiti za formiranje buduće baze nestalih umjetnina Bosne i Hercegovine. CPKU aktivno radi na pripremi realizacije projekta stvaranja nacionalne baze nestalih umjetnina u Bosni i Hercegovini. Uputstvo za fotografisanje umjetnina i vrijednih predmeta, kao i Deskriptivna kartica za umjetnine, predstavljaju najznačajniji vid preventivne zaštite umjetnina. Uputstvo i Deskriptivna kartica su nastali u saradnji sa Generalnom direkcijom nacionalne policije Francuske, Centralni ured za borbu protiv krijumčarenja kulturnih dobara OCBC-a, kao i uz podršku Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini. Navedena uputstva se mogu preuzeti na www.cpku.org

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*