Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20 a., stav 2. Zakona o radu („ Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16, 89/18, 23/2000, 49/2021 i 44/22), člana 6.stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ , broj : 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21 ), člana 3. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP RTV 7 d.o.o. Tuzla broj:  NO-294/19 od 30.05.2019.godine, člana 64..Statuta JP RTV 7 d.o.o. Tuzla, broj: S – 462/23 od 13.09.2023.godine  i Odluke o potrebi prijema u radni odnos novinara na neodređeno vrijeme , broj: 140/24 od 21.02.2024.godine, direktor Društva raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

  1. NOVINAR – broj izvršilaca 1 ( jedan ) na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos – tekst oglasa

Prijavni obrazac za preuzeti

2 0 komentara

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*