Vlada TK usvojila rebalans Budžeta

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, između ostalog je usvojen rebalans Budžeta za ovu godinu. Postupak za izmjene i dopune Budžeta TK je pokrenut u martu ove godine, i urađene su u skladu sa novom metodologijom, predviđene novim Zakonom o budžetu koji je stupio na snagu u 1.januara ove godine.

“Ukupni prihodi prema predloženim izmjenama i dopunama Budžeta, iznose 319 miliona 713 hiljada i 919 KM. Od ovog iznosa na budžetske prihode odnosi 240 miliona 102 hiljade 717 KM. Na plan prihoda po osnovu vlastitih i namjenskih prihoda se odnosi 79 miliona 611 hiljada i 201 KM. Ukupni rashodi zajedno sa tekućom rezervom utvrđeni su iznosu od 345 miliona 896 hiljada i 517 KM. Tekući bilans je negativan i iznosi oko 26 miliona KM, on bi morao biti pozitivan ili jednak nuli, izuzev proglašenja prirodne nesreće, pa je Ministarstvo finansija TK dobilo pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva”, pojasnio je ministar finansija u Vladi TK Miralem Nuhanović.

Pored ovoga, sredstva su pozajmljena sa podračuna kako bi se isplatile plate, i ta sredstva su vraćena. “Pozajmica od poslovne banke je iznosila 3,3 miliona KM, od Civilne zaštite 2 miliona, 2,9 miliona koja su namjenjena za zaštitu okoliša, i oko 3 miliona od zaštite vodoprivrede. U skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, ta sredstva su pozajmljena i vraćena. Dok nismo to vratili nismo mogli izvršavati plaćanja”, kazao je Nuhanović.

Za izmirenje obaveza iz 2013.godine prema boračkoj populaciji, socijalna davanja, poljoprivredu, Vlada TK je uputila prijedlog za kreditno zaduženje od oko 20 miliona KM. “Tražićemo da rok otplate sedam godina uz grace period od godinu dana, kamatnu stopu od 5%, obrada do 0,75%, i da to bude podijeljeno na lotove pošto postoji mogućnost da niti jedna poslovna banka nebi mogla da ispoštuje. To će biti objavljeno u novinama, i ponudu sa boljim uslovima će razmatrati Vlada i Skupština TK”, zaključio je ministar Nuhanović.

Prijedlog rebalansiranog Budžeta, Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, kao i prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja, upućeni su u Skupštinu Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*