Usvojen Zakon o unutrašnjim poslovima

Nakon što je završena vanredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta u Sarajevu, počeo je nastavak 23. sjednice, na kojoj je usvojen Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BIH za koji je resorni ministar Predrag Kurteš rekao da uvažava vrlo zahtjevne međunarodne standarde i garantira potpunu samostalnost te finansijsku neovisnost Federalne uprave policije, bez uticaja politike.

“Zakon propisuje jači nadzor Parlamenta nad radom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova te precizira proces imenovanja i razrješenja direktora Federalne policijske uprave, štiteći poziciju direktora od nezakonitih smjena” – kaže Kurteš.

Prijedlogu ovog teksta prethodila je javna rasprava i uvaženo je više od 90 posto inicijativa, među njima i onih iz Ureda visokog predstavnika u BiH, te je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko pozivao na ubrzanje procedure donošenja ovog zakona.

Inzko je istakao da je predloženi zakon rezultat dugotrajnog procesa konsultacija i konsenzusa nadležnih domaćih i međunarodnih subjekata te da se njime dalje učvršćuje operativna i finansijski nezavisna Uprava policije.

“Ova institucionalna nezavisnost omogućava efikasniji i profesionalniji rad policije te služi kao korisna prepreka neprikladnim političkim uticajima na rad policije” – naveo je u dopisu Kolegiju Predstavničkog doma Inzko.

Finansijsku samostalnost osigurava odredba da se za poslove iz nadležnosti MUP-a osigurava novac iz federalnog budžeta.

Kurteš je naglasio da bi rješenja ponuđena ovim propisom trebala biti model i za kantonalne zakone o unutrašnjim poslovima.

Tekst Prijedloga zakona o unutrašnjim poslovima FBiH koji je danas usvojen u potpunosti je usaglašen s OHR-om i EUSR-om.

ZAVRŠENA VANREDNA SJEDNICA DOMA NARODA, USVOJENA DVA PRIJEDLOGA ZAKONA

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, nakon duže parlamentarne rasprave, usvojen je danas na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta u Sarajevu, koji su ranije podržali poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ovim zakonom se utvrđuju obveznici, visina i način izdvajanja i usmjeravanja dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana i korištenjem prostora i infrastrukture na kojem se nalaze instalacije, objekti i postrojenja za proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja.

Zakonom se propisuje obaveza javnih poduzeća i drugih pravnih osoba, koja ostvaruju prihod radom termoelektrana, da za prostore na kojima su izgrađene termoelektrane ili na kojima se nalaze instalacije za proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja, plaćaju novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog zakona.

Ova naknada uplaćuje se u budžet općine, odnosno grada, na čijem području se nalaze termoelektrane, instalacije ili zemljište na kojem se vrši odlaganje šljake, pepela i sličnog otpada, kao i deponije uglja, a iznosi 0,0015 KM po kilovat-satu proizvedene električne energije.

Visina naknade procentualno se usklađuje sa svakim povećanjem, odnosno smanjenjem cijene električne energije koju utvrđuje nadležno regulatorno tijelo za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine i primjenjuje se od dana povećanja, odnosno smanjenja cijene električne energije.

Sredstva ostvarena po osnovu ovog zakona vode se na posebnom računu budžeta općina, odnosno grada i koriste namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana, a naročito za finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i slično.

Također previđeno je njihovo korištenje za izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema), finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj i slično.

Ova oblast koja je u nadležnosti entiteta, a odnosi se na pitanje naknade za degradaciju prostora je na različit način uređena u RS-u i FBiH, s tim da jedino građani dijela Federacije BiH na čijem se području nalaze termoelektrane nisu obuhvaćeni zakonskom regulativom plaćanja naknade iz dijela prihoda koji se ostvare radom termoelektrana, pa su time neravnopravni u odnosu na druge građane u FBiH i RS-u.

Donošenje ovog zakona ostvaruju se ustavom zagarantiranog prava građana na jednakost pred zakonom.

Pravo na benefite po sličnom osnovu u Federaciji BiH već ostvaruju građani općina na čijem se području nalaze hidroakumulacije i to temeljem Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata. Na taj način, prema podacima iz 2010. godine, sedam općina u Federaciji naplatilo je ukupno 41,4 miliona konvertibilnih maraka.

Termoelektrane su locirane u dvije općine, Tuzli i Kaknju, a primjena ovog zakona previđena je od 1.1.2015. godine, stoji u obrazloženju Vlade FBiH.

Delegati su se izjašnjavali o amandmanu delegata Almedina Aliefendića koji nije želio povući amandman – da se poveća iznos od ostvarene dobiti preduzeća koje koriste usluge termoelektrana na 0,0030. KM po kilovat-satu proizvedene električne energije.

Nakon pojedinačnog glasanja ovaj amandman nije usvojen, koji također, kako je rekao federalni ministar finansija Ante Krajina nije podržala ni Vlada Federacije.

Inače, na vanrednoj sjednici danas je po hitnom postupku usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poreznoj upravi. Izmjenom ovog zakona osigurani se uvjet za primjenu Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima kojim se reguliše pitanje naplate javnih prihoda od sportskih kolektiva kao dužnika.

Objavom u Službenim novinama ovaj zakon stupa na snagu i time se sportskim kolektivima omogućava plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda na rate, u smislu da se utvrđena glavnica duga otplaćuje u dužem  periodu, kroz veći broj rata, nego što je to propisano po Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Usvajanjem ova dva prijedloga zakona završena je vanredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*