U ponedjeljak okrugli sto o temi “Pristup pravu na zdravlje”

Organizacije Prava za sve, Inicijativa i civilna akcija (ICVA) i Zemlja djece iz Tuzle u sardanji sa Odborom za zdravstvo i Komisijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine organizirat će u ponedjeljak, 21. jula, u Sarajevu Okrugli stol o temi “Pristup pravu na zdravlje”.

Cilj Okruglog stola je vratiti temu prava na zdravlje u fokus Parlamenta FBiH i nadležnih ministarstava kako bi se doprinijelo donošenju odluka koje će za rezultat imati jednak pristup zdravlju svih građana FBiH.

Na učešće u Okruglom stolu pozvani cu članovi radnih tijela Parlamenta FBiH, predstavnici nadležnih federalnih i kantonalnih ministarstava zdravlja, zavoda za zdravstveno osigranje, zavoda za javno zdravstvo kao i nevladinih organizacije koje se bave ljudskim pravima i pravom na zdravlje.

Neke od tema o kojime će biti govora sutra su zakonodavni i okvir obavezujućih međunarodnih standarda, primjena zakona o zdravstvenom osiguranju s fokusom na pristup zdravstvenoj zaštiti djece i starih osoba te Odluke o neposrednom učešću osiguranih osoba u plaćanju troškova zdravstvenih usluga.

Organizatori okruglog stola smatraju da se Federacija Bosne i Hercegovine godinama suočava s problemom kršenja i diskriminacije građana, naročito djece, starijih, nezaposlenih i drugih u ostvarivanju jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na pristup zdravlju.

Stoga će na kraju okruglog stola biti predložene preporuke zasnovane na uočenim praksama, najavljeno je iz “Prava za sve”.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*