Vlada TK usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu – potvrđen ostvareni tekući suficit

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine.

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period, u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentno je da je Budžet u 2016. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 3.772.177,13 KM. Ukupna sredstva od prihoda i primitaka u protekloj godini iznose 317.450.801,08, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 313.678.623,95 KM.

Ostareni suficit predstavlja rezultat kontrolisanog korištenja rashoda i izdataka, kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane Vlade Kantona. Akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2015. godine je iznosio 60.067.166,00 KM i djelimično je pokriven ostvarenim suficitom tekuće 2016. godine. Dodatno smanjenje  akumuliranogdeficita izvršeno je isknjižavanjem obaveza odnosno potraživanja, tako da je akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2016. godine smanjen za 4.158.953 KM i iznosi 55.908.213,00 KM.

Također, Vlada je danas usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine. Važno za istaći jeste činjenica da Tuzlanski kanton u protekloj godini nije imao primitaka po osnovu kreditnih zaduženja, te time ostvareni finasijski rezultat, odnosno suficit dobiva na svom značaju. Također, u usporedbi sa finansijskim rezultatima drugih kantona, Tuzlanski kanton je ostvario najbolji finansijski rezultat i time dodatno pokazao svoju finansijsku odgovornost i disciplinu, te istinsku opredjeljenost za stabilizaciju fnansijskih prilika u našem kantonu, saopćili su iz Ureda premijera TK .

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*