Vlada TK prihvatila Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Vlada TK na današnjem zasijedanju, između ostalog, prihvatila je Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine.

Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata koji uređuje oblast zaštite i spašavanja. Njime su utvrđeni politika i strategija razvoja zaštite i spašavanja našeg Kantona.

„Planirano je da se u realizaciju Programa uloži 137 i po miliona KM za razvoj zaštite i spašavanja TK, uz najveće učešće pravnih lica, koji učestvuju sa 75 i po miliona, a zatim iz raznih vrsta naknada, koje dolaze za zaštitu voda, zraka, putnih naknada, posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća bit će utošeno oko 40 miliona KM. Iz Budžeta će biti upotrijebljeno 12 miliona, a od donacija sa računa 10 miliona KM“, istakao je Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite TK.

Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2013. do 2017. godine bit će upućen Skupštini TK na konačno usvajanje.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*