Borba protiv nasilja nad ženama: Istanbulska konvencija od danas na snazi

U BiH danas stupa na snagu Konvencija Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija kao Istanbulska konvencija.

BiH je jedna od 11 evropskih zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, među kojima se nalaze još Albanija, Andora, Austrija, Danska, Italija, Crna Gora, Srbija, Španija i Turska. Konvenciju su ratifikovale Francuska i Švedska, ali će u tim zemljama na snagu stupiti 1. novembra.

Konvencija je prvi dokument u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost spolova kao uzrok nasilja nad ženama i nasilja u porodici i definiše način kako da se ovaj uzrok eliminiše.

Konvencija teži da osigura žrtvama i svjedocima nasilja prema ženama zaštitu i podršku, uključujući intervencije policije i zaštitu kroz službe podrške, kao što su specijalizovane službe zaštite poput neprekidno dostupnih sigurnih kuća, besplatnog SOS telefona, rodno senzibilisane pravne pomoći i drugo.

Da bi žene imale zaštitu, važno je osigurati da žrtve imaju pristup adekvatnim informacijama o dostupnim servisima pomoći.

U vezi sa materijalnim pravom, Instanbulska konvencija usmjerava države članice na usvajanje niza novih krivičnih djela koja ranije nisu bila regulisana, kao što su psihološko i fizičko nasilje, seksualno nasilje i silovanje, genitalno sakaćenje žena, prisilni brak i prisilna sterilizacija.

(FENA / RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*