Sa zasijedanja Skupštine TK

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju povučeno je sa dnevnog reda današnjeg zasijedanja Skupštine TK. Razlog tome je burna rasprava , koja je vođena u ovkiru ove tačke, a o Pravilniku o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK. Konkurs za prijem uposlenika, naime, objavljen je juče, a izazvao je nezadovoljstvo kako predstavnika Sindikata obrazovanja koji tvrde da je raspisan na osnovu novog Pravilnika koji pruža mogućnost manipulacija, tako i boračkih organizacija koje žele da apsolutnu prednost prilikom zapošljavanja imaju pripadnici ove populacije. U Ministarstvu obrazovanja tvrde da je konkurs raspisan na osnovu Pravilnika koji je usaglašen i sa predstavnicima Sindikata i boračkih udruženja.

U nastavku sjednice usvojeni su Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zadravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK, Zakon o o dopuni Zakona o koncesijama kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja TK.

Poslanici nisu prihvatili izvještaje o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod TK za 2013. Godinu, o radu i finansijskom poslovanju JP RTVTK za 2013. godinu, kao ni informacije o stanju u oblasti kulture na području TK u 2013. godini i o stanju obrta na području TK za prošlu godinu.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*