Općina Tuzla: Naredba o zaštiti kanala, prokopa,iskopa i drenaža

Općinski štab civilne zaštite donio je Naredbu o zaštiti kanala, prokopa, iskopa i drenaža na područjima zahvaćenim poplavama i klizištima. Naredbu je potpisao komandant Općinskog štaba CZ Tuzla Jozo Nišandžić.

NAREDBA:

Naređuje se građanima i pravnim licima vlasnicima i/ili korisnicima zemljišta na kojem su Općinski štab civilne zaštite,  službe zaštite i spašavanja i volonteri civilne zaštite Općine Tuzla  izvršile interventne mjere zaštite radi spašavanja stambenih objekata (uradile prokope, iskope, kanale i izgradile drenaže), da svakodnevno prate stanje navedenih prokopa, iskopi, kanala i drenaža i da preduzimaju mjere zaštite u skladu sa ovom Naredbom, sve sa ciljem sprečavanja nastanka daljih štetnih posljedica prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tuzla od poplava i klizanja od maja ove godine.

Zabranjuje se građanima da uništavaju, začepljavaju ili na bilo koji drugi način oštećuju urađene prokope, iskope i kanale   ili ugrožavaju, uništavaju ili na drugi način oštećuju izgrađene izgrađene drenaže.

Ako je usljed obilnih kišnih padavina, djelovanjem ljudskog faktora ili na neki drugi način došlo do zapunjavanja prokopa, iskopa i kanala vlasnici i/ili korisnici zemljišta, dužni su isti ponovo prokopati i preduzeti sve potrebne mjere da se isti stave u funkciju.

Mjere zaštite na javnim površinama i zemljištu u državnom vlasništvu, preduzet će savjeti mjesnih zajednica u saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica.

Savjeti mjesnih zajednica, dužni su o svakom uočenom kršenju ove Naredbe, obavijestiti Općinski štab civilne zaštite.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Općine Tuzla i web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*