Održana vanredna sjednica Vlade TK- odobrena sredstva opštinama TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK za 2014. godinu kao interventnu pomoć pogođenim u elementarnim nepogodama iz maja i avgusta 2014. godine u iznosu od 1.225.000,00 KM, dodijeljene od Vlade Federacije BiH. Kantonalna uprava civilne zaštite je na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu, sa pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti kao pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama od 6.8.2014. godine, dostavila zahtjev Ministarstvu finansija za predlaganje Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije. Dostavljenim zahtjevom traži se planiranje doznačenih sredstava za hitnu sanaciju šteta nastalih usljed prirodne nesreće poplava i klizišta iz maja i avgusta 2014. godine u iznosu od 1.150.000,00 KM za tekuće transfere drugim nivoima vlasti za općine Tuzlanskog kantona i 75.000,00 KM za Javno preduzece Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitnu sanaciju šteta od poplava i klizišta u maju i avgustu 2014.godine. Vlada Tuzlanskog kantona odobrava isplatu sredstava u iznosu od 1.225.000,00 KM dodjeljenih Odlukom Vlade Federacije BiH kao jednokratnu pomoć za hitnu sanaciju šteta nastalih usljed djelovanja prirodne nesreće od poplava i klizišta u maju i avgustu. Općini Tuzla odobren je iznos 253.000,00 KM, po 103.500,00 KM usmjereno je općinama Lukavac, Srebrenik i Gračanica, općine Gradačac, Kalesija i Živinice dobile su po 80.500,00 KM. Preostalim šest općina: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kladanj, Sapna, Teočak odobreno je po 57.500,00 KM. Iznos sredstava od 75.000,00 KM, kao subvencija javnim preduzećima, odobren je Javnom preduzeću Radio Televizija Tuzlanskog kantona za pomoć u hitnom saniranju šteta nastalih usljed djelovanja prirodne nesreće od poplava u maju i avgustu i normalizaciju i uspostavljanje redovne djelatnosti ovog javnog preduzeća od interesa za kanton i širu zajednicu. Odlukom je zaduženo svih 13 općina i JP Radio televizija Tuzlanskog kantona da u roku od 60 dana od dana prijenosa novčanih sredstava dostave pisani izvještaj putem Kantonalne uprave civilne zaštite Vladi TK sa priloženom dokumentacijom (projekti, predračuni, računi, odluke i drugi adekvatni dokazi o potrošnji), kojom pravdaju namjenski utrošak dodijeljenih sredstava kako bi Vlada Kantona blagovremeno podnijela izvještaj Vladi Federacije BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za hitne intervencije u toku prirodne nesreće od poplava i klizišta na području Tuzlanskog kantona u avgustu mjesecu 2014. godine. Vlada TK odobrava isplatu iz sredstava posebne naknade Općini Tuzla 286.000,00 KM, općinama Grčanica, Lukavac i Srebrenik po 117.000,00 KM, općinama Gradačac, Kalesija i Živinice po 91.000,00 KM, dok će Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kladanj, Sapna, Teočak dobiti po 65.000,00 KM. Općine su obavezne podnijeti pisani izvještaj i dokumentovano opravdati potrošnju dodijeljenih sredstava.

Vlada TK donijela je Odluku o načinu uplate sredstva za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Parlament Federacije BiH je 14.7.2014. godine donio Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Federalno ministrastvo finansija obavijestilo je Ministarstvo finansija TK o otvaranju dvije nove šifre prihoda za donacije od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Na ovaj način će se prikupljati sredstva na račune javnih prihoda Federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta. Prema ovom Zakonu, donatorske račune za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu mogu otvoriti Federacije, kantoni i jedinice lokalne samouprave čiji organi su proglasili stanje prirodne nesreće. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona ima otvoren podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za prikupljanje sredstava po osnovu donacija i grantova. Na podračunu vodit će se prikupljena sredstva u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Kao nosilac za prikupljanje i konačnu realizaciju prikupljenih namjenskih sredstava utvrđuje se Kantonalna uprava civilne zaštite koja će sredstva realizovati putem posebnih odluka Vlade Tuzlanskog kantona na obrazložen prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva” Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva u iznosu od 25.000,00 KM za realizaciju Odluke o izboru privrednog društva za inervencije u privrednim drustvima iz hemijske industrije koju je donijela Skupština Tuzlanskog kantona. Odobrena sredstva namijenjena su za izradu revizorskog izvjetaja za dd , DITA” Tuzla za 2012. godinu, 2013 . godinu i za period I-VI 2014. godine te za usluge brokerske kuće, troškova Registra vrijednosnih papira, troškova ovjere i rezervacije i troškova SASE.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*