Održana 20. redovna sjednica Vlade TK

SOCIJALNO UGROŽENIM 255.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. U okviru pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” iznos od 255.000,00 KM obuhvata sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima od 180.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju 75.000,00 KM.

ZA PROJEKTNU IDEJU POVRATNICIMA DO 7.000 KM

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu sa pozicije «Podrška povratku prognanih lica». Za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima predviđeno je 11.000,00 KM dok će za projekte održivog povratka biti odvojeno 310.000,00 KM.

Od iznosa od 310.000,00 KM predviđenog za «Projekte održivog povratka» kao pomoć povratnicima za realizaciju samostalnog projekta bit će podijeljeno do 7.000,00 KM po pojedincu za područje Tuzlanskog kantona i opštinama u Republici Srpskoj.

SREDSTVA ZA PRIPRAVNIČKI STAŽ BRANILACA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje pripravničkog /volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, putem Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK. Ukupno planirana sredstva za finansiranje pripravničkog/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica iznose 770.000,00 KM. Za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. Godinu predviđeno je 750.000,00 KM a 20.000,00 KM za okončanje realizacije Programa obavljanja pripravničkog/volonterskog staža iz 2013. godine. Sredstva Programa namjenjena su za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. godinu u bruto iznosu 356,50 KM, po osobi, od čega: 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos 156,50 KM na ime plaćanja obaveza za zdravstveno osiguranje (30 KM) i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini 35% od najniže plaće (126,50 KM).

PETNAESTOGODIŠNJA KONCESIJA ZA KORIŠTENJE PITKE VODE

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom građana naseljenog mjesta Gračanica na period od 15 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 15 godina iznosi 11.000,00 KM a bit će plaćeno 5.500,00 KM prije potpisivanja ugovora o koncesiji. Preostali iznos od 5.500,00 KM, bit će isplaćen u dvije polugodišnje rate od po 2.750,00 KM, a najdalje godinu dana od dana potpisivanja ugovora.

SUFINANSIRANJE NABAVKE BESPLATNIH UDŽBENIKA

Vlada TK donijela je Odluku   kojom je odobreno usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za sufinansiranje troškova nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u iznosu od 40.630,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o prijevremenom razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona mr.sc. Samira Suljagića, prije isteka mandata, na lični zahtjev. Vlada je na upražnjenu poziciju člana NO JU Disciplinski centar za maloljetnike TK imenovala Tatjanu Sirćo, dipl. pravnika.

Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u sastavu Zaim Mušanović, predsjednik i članovi Emir Nuhanović, Adnan Aljukić, Azra Hodžić i Aida Pašić. Vlada je imenovala privremeni UO Zavoda za javno zdravstvo TK, do okončanja postupka na osnovu kojeg će imenovati novi UO u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

Vlada TK također je donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona

(Odjeljenje za informisanje/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*