Vlada FBiH – Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku na osnovu koje prestaje stanje prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane poplavama i klizištima, koje je proglašeno Odlukom Vlade FBiH od 5. augusta ove godine.

Današnjom Odlukom je zadužen Federalni štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području i na osnovu toga utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.

Federalna komisija za procjenu šteta dužna je da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja izvještaja vlada kantona odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta, procijeni štete na području FBiH koja je nastala usljed obilnih kišnih padavina.

Rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno općinskih službi za upravu, dužni su da, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće.

Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće Federalna vlada je donijela nakon što je Federalni štab civilne zaštite analizirao stanje na području Federacije BiH i donio zaključak da trenutno ne prijeti opasnost po ljude i materijalna dobra od poplava, te da organi vlasti u okviru svoje redovne djelatnosti mogu obavljati poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih prirodnom nesrećom, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*