Vlada FBiH- Informacija o poduzetim aktivnostima na saniranju posljedica prirodne nesreće u FBiH za period maj-avgust 2014.godine

Federalna vlada je danas usvojila Informaciju o aktivnostima koje su Vlada FBiH, federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije poduzele na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj-august 2014. godine i uputila ga Parlametu FBiH na razmatranje. 

U ovom izvještaju na 180 stranica detaljno su navedene aktivnosti Vlade FBiH kojima su izmjenama budžeta stvoreni okviri za interventnu pomoć poplavljenim kantonima, zakonski okvir za finansiranje Fonda solidarnosti, te brojne odluke za transfere pomoći nižim nivoima vlasti prema poplavama ugroženim kantonima i općinama.

Između ostalih, navedene su i značajne aktivnosti koje je Federalna vlada vršila u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH otvarajući posebne kreditne linije, kao i niz drugih aktivnosti.

Informacija obuhvata i Izvještaj o aktivnostima koje je Federalni štab civilne zaštite poduzeo u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta u područjima nastradalim od prirodne nesreće (poplave i klizišta), koja je uzrokovana obilnim kišnim padavinama na području Federacije BiH.

Ovaj izvještaj sadrži analizu cjelokupnog stanja, te aktivnosti koje su poduzete u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta i sačinjen je na osnovu izvještaja i podataka koje je Federalni štab civilne zaštite, putem Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite, dobivao od kantonalnih i općinskih štabova civilne zaštite, te federalnih i kantonalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, agencija, pravnih subjekata i institucija.

Izvještaj oslikava stanje i situaciju na terenu prije i za vrijeme trajanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, posebno na područjima najugroženijih kantona Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*