Prinosi strnih žita u TK skoro prepolovljeni

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona.

Jesenjom sjetvom 2013. godine i proljetnom sjetvom 2014. godine strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijano je 5.168,5 ha zemljšta. Značajnije površine zasijane na području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija, Živinice, Gračanica i Čelić što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Pšenica je zasijana na 3.715 ha tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita ova kultura zauzima 71,88%, dok ostala strna žita zauzimaju 28, 12 %.

Prekomjerne padavine u toku vegetacije uslovile su pojavu bolesti i štetočina na usjevima što je direktno uticalo na visinu prinosa i kvalitet posebno pšenice. Na prinose strnih žita u velikoj mjeri su uticale elementarne nepogode koje su zadesile Kanton u maju mjesecu, a smjena sunčanih i kišnih perioda u toku žetve je takođe uticala na kvalitet zrna. Žetva strnih žita na području Kantona je počela početkom jula mjeseca, a zbog promjenljivog vremena trajala je do početka avgusta.

Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 12.198,02 tona što je za 10.971,88 tona, odnosno za 47,35% manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu je manji za 8.245,75 tona, tako da ovogodišnja proizvodnja nezadovoljava ni 10% potreba stanovništva Kantona.

Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na predhodnu godinu su skoro prepolovljeni. Prema raspoloživim podacima sa terena, na području Kantona prosječni prinos pšenice u ovoj godini je iznosio 2,39 t/ha što je za 2,2 tone manje u odnosu na prošlu godinu. Prosječni prinos raži je 2,09 t/ha što je za 1,79 tona manje u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma je manji za 1,93 tona/ha, dok je prosječni prinos zobi iznosio 2,26 t/ha što je za 1,39 tona/ha manje u odnosu na prošlu godinu.

U cilju povećanja sjetvenih površina i prinosa strnih žita u narednom periodu neophodno je da Vlada Federacije BiH blagovremeno donose Odluku o garantovanoj cijeni pšenice za rod u tekućoj godini. Također, treba nastaviti sa novčanim podrškama za proizvođače strnih žita i sufinansiranjem sjetve pšenice radi stvaranja robnih rezervi. U saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda trebalo bi organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača o sredstvima zaštite i načinu zaštite strnih žitarica kao i prezentacije sorti pšenice otpornijih na bolesti, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine, te u Budžetu Kantona planirati sredstva za otkup pšenice za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*