Foto: Ilustracija

Općina Tuzla: Apel građanima da se jave na Konkurs za dodjelu lokacija i pomoć u novcu

Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tuzla je, na svojoj sjednici održanoj dana 28.08.2014. godine, donijelo Program zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada, zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla.

Program zbrinjavanja i pomoći je donesen na osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom i Zakona o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima, koje je na prijedlog Općine Tuzla, donio Parlament Federacije BiH. Program zbrinjavanja, navedeni zakonski dokumenti i podzakonska akta Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde predviđaju da se za pomoć u novcu (namjenska sredstva) i dodjelu lokacija TREBA RASPISATI JAVNI KONKURS.

Imajući u vidu činjenicu da je, prema preliminarnim podacima, na području općine Tuzla evidentirano 909 oštećenih i uništenih stambenih objekata, od čega je 94 potpuno srušenih, apelujemo na sve građane koji su pretrpjeli štete na stambenim objektima da se jave na raspisane javne konkurse i na konkurse, koji će se uskoro biti raspisani za dodjelu 49 građevinskih parcela na četiri lokacije, a u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, jer će jedino na taj način moći ostvariti pravo na pomoć koja im se po Zakonu i po Programu zbrinjavanja može pružiti.

DAKLE, U SKLADU SA ZAKONOM, GRAĐANI ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI UNIŠTENI ILI OŠTEĆENI USLIJED PRIRODNE NESREĆE U MAJU 2014., JEDINO PRIJAVOM NA JAVNI KONKURS MOGU OSTVARITI PRAVO NA DODJELU LOKACIJA I POMOĆ U NOVCU.

( Općina Tuzla )

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*