Održana 15. vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Rebalansu se pristupilo radi realizacije Odluke Vlade FBiH kojom je data saglasnost za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom sa Federacijom BiH, jer ova sredstva nisu planirana u Budžetu TK.Iz ove tranše kreditnih sredstava MMF-a Tuzlanskom kantonu je pripalo 6.794.000,00 KM.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godine iznose 420.110.321,92 KM, što je za 1.335.698,93 KM više odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta. Ovo povećanje je izvršeno u dijelu prihoda i primitaka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija po osnovu uključenih Odluka Vlade Tuzlanskog kantona o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Visina prihoda, primitaka i finansiranja u dijelu budžetskih sredstava je ostala nepromijenjena, s tim da je izmijenjena struktura finansiranja po osnovu kreditnog zaduživanja. Naime, podrška iz sredstva MMF-ovog Stand by aranžmana u iznosu od 6.794.000,00 KM planirana je u za pokriće viška rashoda nad prihodima i vanjskih otplata u 2014. godini, za koliko je smanjen planirani iznos kratkoročnog zaduživanja za ove namjene u prethodnom rebalansu.

Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu iznose 378.610.321,92 KM i veći su za 1.335.698,93 KM i to po osnovu navedenih odluka o usmjeravanju neplaniranih grantova i donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. U dijelu budžetskih sredstava, osim uvršenih odluka i rješenja o unutrašnjim preraspodjelama, izvršena je i preraspodjela sredstava između korisnika u cilju planiranja sredstava za izmirenje duga po Sporazumu o načinu izmirenja duga prema Solani D.D. Tuzla, a koji iznosi 390.595,84 KM.

U ovim Izmjenama i dopunama Budžeta također je u dijelu namjenskih sredstava u okviru Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice izvršeno preusmjeravanje sredstava u iznosu od 2.111.125,00 KM sa ekonomskog koda Tekući transferi na ekonomski kod Kapitalni transferi sa namjerom realizacije Programa raspodjele namjenskih sredstava od zaštite okolice za 2014. godinu. Naime, nakon uvida u projekte dostavljene od strane općina, utvrđeno je da se većina projekata odnosi na kapitalne projekte te je stoga izvršena preraspodjela rashoda, a nakon usvajanja rebalansa izvršit će se izmjene Programa.

(RTV7/VLADA TK)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*