Saglasnost Vlade FBiH za ugovor o statusu i stažu zaposlenika ˝Krivaje˝

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu dala saglasnost za potpisivanje ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, saopćeno je iz Ureda Vlade za odnose s javnošću.

Prema Ugovoru, kupac-poslodavac se obavezuje da će u roku od maksimalno 60 dana, nakon uvođenja u posjed preuzeti i zaključiti ugovore o radu sa svim zaposlenicima koji na to pristanu, a na evidenciji su zaposlenika IP „Krivaja“.

Sve trenutno radno angažirane zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa u „Krivaji“ d.o.o. Zavidovići kupac će preuzeti u roku od sedam dana.

Preostale zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa, na dan zaključivanja ugovora o prodaji imovine, izuzev onih koji u ovom roku stiču uslove za starosnu penziju, kupac-poslodavac će preuzeti u roku od 60 dana nakon uvođenja u posjed.

Spisak zaposlenika bit će sastavni dio ovog ugovora a bit će definiran na dan potpisivanja zapisnika o uvođenju u posjed kupca.

Vlada Federacije BiH obavezuje se da će rješavati pitanje uvezivanje staža kroz uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike IP „Krivaja’’ za period, počev od 1.1.2004. godine do dana zaključivanja ugovora o prodaji imovine, sukcesivno kako zaposlenici budu ispunjavali uvjete za penzionisanje, u skladu s načinom uvezivanja staža koji će se primjenjivati i za ostale zaposlenike u FBiH (u roku od šest mjeseci od dana ispunjavanja uvjeta radnika za penzionisanje).

Vlada će rješavati pitanje uvezivanja staža zaposlenika „Krivaje“, koji do 31.12.2014. godine ispune uslove za starosnu penziju, a za koje stečajni upravitelj neće moći osigurati sredstva za uvezivanje radnog staža iz stečajne mase.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za kreditiranje pod povoljnim uslovima za sedam kompanija u poplavljenim područjima u ukupnom iznosu od 2.120.000 konvertibilnih maraka.

Vlada je odobrila danas izdvajanje 588.847,95 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg federalnog budžeta na ime izmirenja dugovanja tri privredna društava za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja za 85 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Federalna vlada donijela je i dvije odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2015. godinu u količinama od 29.482.774 litra namijenjenih za proizvodnju u rudnicima u FBiH i i 3.518.600 litara za Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*