Poziv iz Zemlje djece i IPAK Mladost: Postanite stariji brat ili starija sestra!

Udruženja „Zemlja djece“ Tuzla i  IPAK-Mladost gradi budućnost nedavno su, kao članice mreže „Stariji brat, starija sestra BiH“, započele sa realizacijom istoimenog projekta u Tuzli.

Ovaj projekat namijenjen je djeci koja su smještena u dječijem domu ili potiču iz materijalno i socijalno ugroženih porodica, te im je zbog toga otežano odrastanje u zdravu, socijalno i radno sposobnu ličnost.

U projektu povezujemo djecu između 7 i 14 godina sa „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, odnosno sa jednim volonterom/volonterkom, studentom ili studenticom. Tokom sedmičnog druženja para, dijete razvija povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa volonterom/volonterkom, koji/a za njega predstavlja pozitivan model ponašanja. Kroz prijateljski odnos, dijete usvaja socijalno prihvatljiva ponašanja, moralne i kulturne vrijednosti, kao i životne vještine neophodne za samostalan život u zajednici.

Realizacijom projekta aktivno doprinosimo procesu reforme sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na socijalno uključivanje djece u riziku i promociju socijalne pravde. Osim toga, doprinosimo izgradnji i razvoju civilnog društva zasnovanog na vrijednostima socijalne pravde i jednakosti, dječjih prava i socijalne i kulturalne participacije.

Mreža „Stariji brat, starija sestra BiH“ je mreža nevladinih organizacija, na čijem se formiranju radi od 01.05.2009. godine u 6 bosanskohercegovačkih gradova. U 2013. godini registrovana je i Fondacija Stariji brat, starija sestra, a u tekućoj godini, 8 članica Mreže i dalje radi na poboljšanju kvaliteta realizacije lokalnih projekata i edukaciji koordinator/ica, te razvoju standarda kvaliteta, kao i promociji filantropije.

Poziv za volontiranje u programu „Stariji brat, starija sestra“ 2014.

 Ako želiš jednom djetetu…

 • biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
 • pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj porodičnoj situaciji
 • pomoći da razvija zdrave životne vještine i navike, popravi uspjeh u školi i obogati svoje životno iskustvo
 • omogućiti da kroz druženje sa tobom na zabavan i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
 • omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu.

 Ako si …             

 • student/ica
 • spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada

 … Onda si spreman/na da i ti budeš dio 10. generacije volontera programa „Stariji brat, starija sestra“

Volonterski angažman u programu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata

 • edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
 • sedmično druženje sa djetetom tokom jedne godine
 • podršku na savjetodavnim sastancima u grupi volontera
 • podršku stručnog saradnika iz Centra za socijalni rad
 • druženje za drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima.

Projekt se realizira u partnerskoj saradnji Udruženja „Zemlja djece“ Tuzla i IPAK Mladost gradi budućnost, Tuzla.

(Udruženje Zemlja djece)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*