U Tuzli predstavljen Nacrt zakona o zaštiti okoliša FBiH

U Tuzli je danas održana javna rasprava o Nacrtu federalnog zakona o zaštiti okoliša kako bi se svi zainteresovani subjekti uključili u proces donošenja novog zakona. Iako je stari zakon u suštini bio dobar, ipak je bilo potrebno napraviti određene promjene u cilju usklađivanja sa evropskim regulativama.

U Nacrt novog zakona su u potpunosti ili djelimično ugrađene odredbe pet Direktiva EU.

Nove odredbe uključuju skraćenje rokova za dobijanje okolišnih dozvola, te pitanje obnove dozvola. Napravljena je i dobra podloga za izradu propisa kojim se definišu kategorije pogona i postrojenja a detaljno je obrađena i strateška procjena uticaja na okoliš.

Određene primjedbe i sugestije koje su učesnici javne rasprave uputili radnoj grupi bit će razmotrene kako bi novi zakon bio što potpuniji.

Podršku u organizovanju javnih rasprava pružio je Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH, finansiran od strane USAID-a, u saradnji sa Aa rhus centrom u BiH.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*