Popis stanovništva u BiH: Dosad skenirano 84 posto popisnog materijala

Sve aktivnosti na obradi popisnih materijala se odvijaju u skladu sa planom aktivnosti koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, potvrdila je za Klix.ba Mirsada Adembegović, savjetnica za odnose sa javnošću Agencije za statistiku BiH.

Do sada nije evidentiran bilo kakav problem koji bi utjecao na pomjeranje rokova za realizaciju bilo koje aktivnosti na obradi popisnog materijala.

“Do sada je završeno nekoliko faza pripreme materijala, a trenutno se odvijaju aktivnosti na skeniranju popisnica i optičkom prepoznavanju njihovog sadržaja (OCR). Ukupno je skenirano 84 posto popisnog materijala, a kroz OCR sistem (optičko prepoznavanje sadržaja popisnice) obrađeno je 75 posto od ukupnog broja popisnica. Paralelno sa skeniranjem i OCR obradom radi se i šifriranje tekstualnih obilježja, a do sada je šifrirano 75 posto od ukupno obrađenog materijala”, kazala je Adembegović.

Dodala je da se trenutno radi i na aktivnostima strategije statističkog čišćenja podataka i definisanju i testiranju pravila za utvrđivanje rezidentnog stanovništva, u skladu sa zakonodavstvom BiH i međunarodnim preporukama. Nakon toga počinje rad na definisanju i testiranju konzistentnosti pravila između i unutar podataka Popisa, zajedno sa rješavanjem pitanja duplo popisanih osoba.

“Statističko čišćenje podataka (Data cleaning) podrazumijeva jednu od faza i metoda obrade podataka, prikupljenih tokom istraživanja. Vezano za popis, to znači da se prvo sav popisni materijal skenira, u izvornom obliku, kakav je došao sa terena, zatim prolazi kroz OCR sistem za obradu podataka i smješta se u bazu. Sljedeća faza je proces kontrole podataka iz baze (logičke i kontrole kontigenata) čime se otkrivaju dupliciteti, nejasnoće i nekonzistentnost odgovora. Statističko čišćenje podataka popisa prikupljenih na terenu radi se sa ciljem da se obradom dobiju stvarni, relevantni i međunarodno usporedivi i priznati podaci o jedinicama popisa”, pojasnila nam je Mirsada Adembegović.

Izričita preporuka Međunarodne monitoring misije je da se sve provjere i kontrole podataka popisa, rade u automatskom ili poluautomatskom načinu obrade i da se koriste sofisticirane statističke metode za korekciju podataka. Zbog toga timovi iz sve tri statističke institucije rade, zajedno sa međunarodnim stručnjacima koji imaju iskustva iz područja uređivanja podataka popisa stanovništva, na implementaciji strategije čišćenja podataka i utvrđivanju pravila obrade podataka. Prema planu aktivnosti posao skeniranja svih popisnica i OCR obrade treba biti završen do kraja 2014. godine.

Statističke institucije također rade na pripremi diseminacionih tabela, kao i knjiga za objavljivanje rezultata popisa koje će, u skladu sa planom aktivnosti, početi u 2015. godini.

(Klix.ba)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*