Vlada FBiH- Odluka o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS

S ciljem poboljšanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, Vlada FBiH danas je na sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom utvrđuje pravo povratnicima na korištenje usluga bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Pod ovim se podrazumijeva pravo na korištenje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, koje je inače garantirano i osiguranicima iz FBiH, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i odgovarajućim odlukama. Uvjeti za ostvarivanje prava su CIPS-ova lična karta izdata u Republici Srpskoj i medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je povratniku medicinski indicirano korištenje bolničke zdravstvene zaštite saglasno ovoj odluci.

Sredstva za provođenje ove odluke obezbjeđuju se u Budžetu FBiH kroz „Transfer za sufinansiranje troškova liječenja raseljenih osoba“ koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH saglasno budžetskim mogućnostima u fiskalnoj godini.

Federalni zavod dužan je ova sredstva voditi na posebnoj poziciji, kao i da posebno vodi pojedinačnu evidenciju o ostvarivanju prava na bolničku zdravstvenu zaštitu.

U roku od 60 dana Federalni zavod će sačiniti uputstvo o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS.

Zahtjevi povratnika za ostvarivanje prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, koji su podneseni prije stupanja na snagu današnje odluke, bit će riješeni

saglasno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove odluke.

Stupanjem na snagu danas donesene Odluke, prestaje primjena dosadašnje Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika, koja se odnosila samo na povratnike u općine Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*