Danas stupa na snagu novi Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH

Novi Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, kao najvažniji sistemski zakon za oblast unutrašnjih poslova, usaglašen s međunarodnim standardima, formalno danas stupa na snagu.

Novim zakonom se, između ostalog, dorađuje postojeći model izbora direktora Federalne uprave policije, to jest on predviđa da Nezavisni odbor kao i dosad provodi kompletnu proceduru javnog oglašavanja i izbora tri kandidata za direktora FUP-a, čija imena dostavlja ministru, a Vlada Federacije BiH među njima bira i imenuje direktora.

Po starom zakonu, Nezavisni odbor je birao samo jednog kandidata, a Vlada Federacije BiH je, u konačnici, morala prihvatiti taj prijedlog.

Nakon provedene redovne procedure donošenja koja je trajala od 20. januara 2012. godine, Parlament Federacije BiH je novi zakon usvojio zaključno sa 21. julom 2014. godine. U skladu sa propisanim procedurama, ovaj zakonski tekst je dostavljen predsjedniku Federacije BiH na ukaz o njegovom objavljivanju, čime se stiču svi uslovi da Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH bude objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i na taj način službeno stupi na snagu.

Predsjednik Federacije BiH je ukaz potpisao 1. oktobra, a Zakon je 3. oktobra objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja.

Nezavisni odbor je 1. oktobra objavio javni konkurs za izbor direktora Federalne uprave policije, i to po starom zakonu koji prestaje da važi danas. Rok za prijavu kandidata ističe 16. oktobra.

(Fena/RTV7)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*