Javna rasprava o Nikšićevom zahtjevu za rješavanje spora s Budimirom

Ustavni sud Federacije BiH danas je na javnoj raspravi u Sarajevu razmatrao zahtjev federalnog premijera Nermina Nikšića za rješavanje spora s predsjednikom FBiH Živkom Budimirom u vezi s njegovom (Budimirovom) Odlukom o razrješenju članova Revizorskog tima za koordinaciju, a u kontekstu kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Podnositelj zahtjeva smatra da je osporenom odlukom obustavljeno izvršavanje Zakona o provođenju kontrole (revizije) “čime se direktno suspendiraju njegova (premijerova) prava i obaveze utvrđene Ustavom FBiH”, kojima je premijer FBiH ovlašten za provođenje politike i izvršavanje zakona federalnih vlasti.

Punomoćnik podnositelja zahtjeva, advokat Nedim Ademović istaknuo je da ovaj predmet pokreće, prije svega, pravna, a ne činjenična pitanja, te aktuelizira aspekte na koji način u BiH funkcioniraju temeljni pravni principi pravne države, odnosno podjela nadležnosti između zakonodavne i izvršne vlasti.

Polazeći od teza – da nije bilo zakonskog osnova za donošenje osporene odluke, te da je predsjednik FBiH nije mogao sam donijeti bez konsultacije s  resornim ministrom, Ademović je naveo da se u ovom slučaju radi o preuzimanju prerogativa zakonodavnog organa (parlamenta) od predsjednika FBiH, te da je on trebao reagirati na način da inicira određene zakonske izmjene.

Ocijenio je, nadalje, neupitnim javni i pravni interes federalnog premijera da u sklopu ustavnopravne nadležnosti pokrene spor i pokuša da ga razriješi, s obzirom na to da zakonodavac nije regulirao pitanje razrješenja spomenutog revizorskog tima za koordinaciju, te da je ono ostalo otvoreno.

Stav predsjednika FBiH Živka Budimira i njegovog punomoćnika je da federalni premijer nije aktivno legitimiran za podnošenje zahtjeva za rješavanje spomenutog spora, budući da u odnosu na primjenu Zakona o kontroli, odnosno u pogledu razrješenja Tima za koordinaciju, formalnopravno ne postoji relacija između predsjednika i premijera FBiH.

Punomoćnik predsjednika FBiH, advokat Vlado Adamović naveo je “da je federalni premijer provodeći Zakon o kontroli, politički, a ne pravno promišljao…, te da on (premijer) nije kontrolirao provedbu zakonitosti…,odnosno da je predsjednik FBiH potpuno isključen u primjeni ovog zakona”.

Podsjetio je da u pogledu (ne)reguliranosti pravnog određenja u subordinaciji izvršne vlasti nema nedoumica, niti pravne praznine, navodeći da je to pitanje riješeno u sklopu ovlasti predsjednika FBiH kao šefa izvršne vlasti, te da je on pozvan da djeluje ukoliko uoči određene pravne manjkavosti.

Predsjednik FBiH Živko Budimir je, obrazlažući razloge za donošenje osporene odluke, kazao da je nadležnost za provođenje Zakona o kontroli  braniteljskih prava data resornom ministru (federalnom ministru za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata) i predsjedniku FBiH, “jer se radi o veoma složenom i političkom pitanju i budući da je riječ o reviziji korištenja prava za pripadnike dviju vojski ARBiH i HVO), odnosno dviju komponenti bivše Vojske FBiH, što podrazumijeva paritet u timovima za reviziju i u njenom nadzoru”.

Stanovište resornog federalnog ministarstva obrazložili su savjetnik ministra Besim Hodžić i uposlenica ovog ministarstva Enisa Teskeredžić, ukazujući na način formiranja revizorskih timova i dinamiku izvještavanja u procesu revizije, uz opasku da je resorno ministarstvo izvještaje o stanju revizije kvartalno predočavalo Vladi FBiH, koji su potom dostavljani predsjedniku i dopredsjednicima FBiH i Federalnom parlamentu.

Ukazali su, također, na poteškoće koje su pratile proces revizije, navodeći da “te opstrukcije podrazumijevaju i razbijanje Revizorskog tima za koordinaciju”.

Cilj revizije je, kako su kazali, jasan i podrazumijeva izvođenje iz prava onih koji su to pravo stekli na nezakonit način.

Istovremeno, predstavnici resornog ministarstva stava su da predsjednik FBiH nije imao diskreciono pravo da raspusti Revizorski tim za koordinaciju, navodeći da to pravo mora biti zakonom propisano, odnosno da je nositelj te funkcije dužan djelovati u zakonskim okvirima.

U dijelu javne rasprave u kojoj su suci Ustavnog suda FBiH postavljali pitanja stranama ustavnosudskog spora, otvorena su brojna pitanja od značaja za njegovo rješavanje, uključujući, među ostalim, odnos revizorskih timova koji su djelovali na terenu i Revizorskog tima za koordinaciju, eventualni utjecaj osporene odluke na sam proces revizije te njen nastavak, odnosno na različite pravne i političke aspekte razmatranog predmeta.

Odluka u ovom predmetu, kako je to utvrđenom procedurom predviđeno, bit će donesena i javno saopćena naknadno, a nakon sjednice vijećanja i glasanja članova Ustavnog suda FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*